Zoals elk jaar vieren we gedurende 9 dinsdagen de noveen ter ere van de H. Antonius van Padua, patroonheilige van onze kerkgemeenschap. Een noveen of novene (novena in het Latijn) is een reeks van negen dagen waarop men op een bijzondere wijze tot God of een heilige bidt, ter verkrijging van een gunst of ter voorbereiding op een grote feestdag. De eerste dinsdag is 18 april, de laatste dinsdag valt precies ook samen met zijn feestdag, nl. 13 juni. In de Sint-Antoniuskerk is er elke dinsdag om 18u30 Eucharistie ter ere van deze bijzondere heilige.

  • SintAntonius altaar
  • SintAntonius beeld
  • SintAntonius preekstoel
  • SintAntonius glasraam