Liturgie

Heel wat mensen dragen bij tot liturgische vieringen die inspirerend zijn, verzorgd en levensnabij, vieringen die uitnodigen tot gebed en die leven gevend zijn. Hieronder een - wellicht onvolledig - overzicht van zowel mensen en groepen, als sleutelvieringen waar graag nog eens op teruggeblikt wordt.

 

Pasen2019new

Wat was het heuglijk om gisterenavond de klokken feestelijk te horen luiden, want terwijl drones vandaag hun paaseitjes droppen, vieren wij de kern van ons geloof! Bijzonder graag deel ik met u dan ook een aantal paaswensen en visies.

Onze pastoor-deken Marc Verwaeren schreef inspirerende, activerende paaswensen waarin altijd weer opstaan hét paaswerkwoord is. Hulpbisschop van Brussel Jean Kockerols koos voor de locatie van zijn paaswensvideo een sociale kruidenierswinkel uit waar mensen getuigen van het Evangelie, andere mensen helpen opstaan. Pater Paul blikt in zijn paaswens reeds vooruit naar bijzondere ontmoetingen met de verrezen Heer:   

"Pasen gebeurde: voor Maria toen ze zoekend in de tuin der doden haar naam hoorde noemen. Voor Petrus en Johannes toen ze opgejaagd en buiten adem aan het graf arriveerden. Voor Thomas toen hij nog wat angstig en onzeker Jezus mocht aanraken. Voor de Emmaüsgangers toen ze met die onbekende brood en beker deelden. Pasen gebeurt nog steeds daar waar mensen elkaar mogen horen, zien en met hun naam aanspreken. Dan verrijzen mensen, staan weer op en komen elkaar nabij. Daarom mogen we u allen, ziek of gezond, triest of blij, zonder uitzondering, van ganser harte een zalig Pasen toewensen!"

Het is meteen een uitnodiging om ook de komende 50-dagen tijd - tussen Pasen en Pinksteren - met ons mee te beleven.  

In onze hoofdkerk wordt op de vooravond van carnaval een Oiljsterse mes gevierd. Na de "drie zotte dagen" zijn er de aswoensdagvieringen op de verschillende parochies. In Ninove kan je na de viering ’s middags een sobere maaltijd nuttigen in de rust van het klooster. De opbrengst gaat naar Broederlijk Delen. Een mooi initiatief om aswoensdag ook écht door te laten dringen. Wie dat wenst kan tijdens de vasten bovendien iedere dag een e-mail ontvangen met de bijbeltekst en gebedssuggesties, geloofsimpulsen, citaten en tips om beter te leren bidden. Deze online vastenretraite van de jezuïeten heeft dit jaar als thema Jezus ging de berg op. Ze nodigt uit om ook de berg op te gaan, Jezus achterna: een niet geringe inspanning, maar ook een onvermoed uitzicht.

 

Lichtmis, het feest van licht en van Onze Lieve Vrouw. Feest ook van de gedoopte kindjes. Maar het zeer barre weer met koude en regen verhinderde velen om buiten te komen en samen te danken en te vieren. De viering was stemmig en vreugdevol. Na de Eucharistie kwamen we samen voor een babbel en een pannenkoek.

  • Sint Antonius Lichtmis 2019
  • Sint Antonius Lichtmis 2019

Vorige week, op Gaudete-zondag kreeg onze kerk, naar jaarlijkse gewoonte, het Gaudete-koor op bezoek. Ze luisterden met Gregoriaanse gezangen de derde zondag van de advent op.

De vierde zondag van de advent wordt ook wel Rorate-zondag genoemd. Rorate caeli is een lied geïnspireerd op Jesaja 45,8 met als refrein Roráte caéli désuper, et núbes plúant jústum of Dauwt, hemelen, van boven, gij, wolken, beregene de rechtvaardige.

Enkele knipsels uit de hele lied, illustreren de toon op deze laatste zondag van de advent: een volk - bewust van eigen kleinmenselijkheid en fouten - kijkt verlangend uit naar troost, naar verlossing dat als dauw uit de hemel valt en het leven op aarde mooi maakt.

 

Aanschouw, Heer, de droefheid van Uw volk,
en zend ons degene, die U zenden wil. Zend het Lam...

Ge zult getroost worden, Mijn volk! Spoedig zal uw heil komen.
Waarom verliest u zich in verdriet, terwijl dit juist uw smart verdiept heeft?

Vrees niet, Ik zal u redden.
Want ik ben de Heer, uw God, de Heilige van Israël, uw Verlosser.

 

 

 

detailadventAdvent is aangesproken worden, luisteren, op stap gaan en zoeken tot we Hem gevonden hebben.

Moeder Maria heeft het meegemaakt: luisteren en op weg gaan van Nazareth naar Bethlehem. Ook de herders en de wijzen gingen ons voor.

Luisteren ook wij als we aangesproken worden, gaan we mee met de herders om de Messias, de Zoon van God te vinden? Kunnen we luisteren naar een stille oproep en ja zeggen? Is er in onze stal, ons hart, ruimte om Jezus een plaats te geven? Kunnen ook wij iets, het beste, van ons geven als we Hem hebben gevonden om dan weer een andere levensweg te gaan?

Dan keren we weer naar huis, niet als koningen maar als andere mensen, wijzer geworden, het beste gegeven, en Jezus gevonden die vrede bracht aan mensen van goede wil.