De kandidaatvormelingen zijn reeds vanaf september samen onderweg om Christus te leren kennen. Tijdens de kruisjesoplegging hebben ze nu zelf uitgesproken wat hun ouders bij het doopsel hebben beloofd: Christus volgen, Hem aanvaarden, Hem belijden, en Zijn boodschap proberen in het dagdagelijks leven te beleven.

Sint Antonius Kruisoplegging2019 2

Net als ieder jaar trekken trokken de kandidaatvormelingen er ook voor één dag samen op uit voor een bezinning ter voorbereiding van hun vormsel. Zo ook dit jaar, op zaterdag 30 maart. Reeds vroeg om 8 uur verzamelden ze aan de kerk. Ze gingen naar het Bijbelhuis in Zevenkerken. Er was voor hen een zoektocht in het belevingsmuseum, een uitgewerkt programma rond de symbolen van het vormsel, een wandeltocht en een bezoek aan de abdijkerk. Het werd een dag overgoten van veel zon en geloof!

  • Zevenkerken Zoektocht in Museum
  • Zevenkerken Bezoek Abdijkerk
  • Zevenkerken Groepsfoto

 

Op 6 januari vierden we het Feest van de Openbaring: God openbaarde zich niet alleen aan de herders, maar ook aan mensen van andere volkeren, andere culturen. Allen die zich door de ster, Zijn Licht in beweging laten zetten, zijn welkom. Een mooie reflectie op het thema werd gepost op de kerknet-site van de zone Alsemberg: Liefde zonder grenzen.

Op onze eigen parochie vierden we het feest van Driekoningen samen de kandidaat-vormelingen. Ze zongen enthousiast en kwamen in stoet samen om het pasgeboren kind te begroeten. Ze offerden zoals de wijzen hun gaven want ook zij hadden Zijn Ster gezien.

  • Feest van de Openbaring - viering met kandidaatvormelingen - Sint-Antonius
  • Feest van de Openbaring - viering met kandidaatvormelingen - Sint-Antonius
  • Feest van de Openbaring - viering met kandidaatvormelingen - Sint-Antonius
  • Feest van de Openbaring - viering met kandidaatvormelingen - Sint-Antonius
  • Feest van de Openbaring - viering met kandidaatvormelingen - Sint-Antonius
  • Feest van de Openbaring - viering met kandidaatvormelingen - Sint-Antonius
 

De vormselcatechese heeft tot doel de 11 -12 jarigen voor te bereiden op hun Heilig Vormsel. De 11-12 jarigen willen dank zeggen voor hun gedoopt zijn en kiezen nu zelf om hun doopbeloften uit te spreken. Zij willen verder groeien in hun geloof, dat gaat niet altijd vanzelf. Met de hulp van verscheidene mensen zijn ze al een stuk op weg.

Deze catechese wordt gegeven door vrijwilligers-catechisten, die zich belangeloos inzetten om het werkjaar tot een goed einde te brengen. Ze verzorgen regelmatig de zondagsmissen door kindvriendelijke momenten, en regelmatig zijn er ook thema-missen, die speciaal voorbereid worden door de vormelingen en catechisten.

OPROEP: Wie over enige vrije tijd beschikt, een beetje creatief is, graag om gaat met 11-12 jarigen en wil catechese geven, er is steeds vrijblijvende informatie te verkrijgen bij P.Paul of bij de catechisten.