Op 6 januari vierden we het Feest van de Openbaring: God openbaarde zich niet alleen aan de herders, maar ook aan mensen van andere volkeren, andere culturen. Allen die zich door de ster, Zijn Licht in beweging laten zetten, zijn welkom. Een mooie reflectie op het thema werd gepost op de kerknet-site van de zone Alsemberg: Liefde zonder grenzen.

Op onze eigen parochie vierden we het feest van Driekoningen samen de kandidaat-vormelingen. Ze zongen enthousiast en kwamen in stoet samen om het pasgeboren kind te begroeten. Ze offerden zoals de wijzen hun gaven want ook zij hadden Zijn Ster gezien.

  • Feest van de Openbaring - viering met kandidaatvormelingen - Sint-Antonius
  • Feest van de Openbaring - viering met kandidaatvormelingen - Sint-Antonius
  • Feest van de Openbaring - viering met kandidaatvormelingen - Sint-Antonius
  • Feest van de Openbaring - viering met kandidaatvormelingen - Sint-Antonius
  • Feest van de Openbaring - viering met kandidaatvormelingen - Sint-Antonius
  • Feest van de Openbaring - viering met kandidaatvormelingen - Sint-Antonius
 

De vormselcatechese heeft tot doel de 11 -12 jarigen voor te bereiden op hun Heilig Vormsel. De 11-12 jarigen willen dank zeggen voor hun gedoopt zijn en kiezen nu zelf om hun doopbeloften uit te spreken. Zij willen verder groeien in hun geloof, dat gaat niet altijd vanzelf. Met de hulp van verscheidene mensen zijn ze al een stuk op weg.

Deze catechese wordt gegeven door vrijwilligers-catechisten, die zich belangeloos inzetten om het werkjaar tot een goed einde te brengen. Ze verzorgen regelmatig de zondagsmissen door kindvriendelijke momenten, en regelmatig zijn er ook thema-missen, die speciaal voorbereid worden door de vormelingen en catechisten.

OPROEP: Wie over enige vrije tijd beschikt, een beetje creatief is, graag om gaat met 11-12 jarigen en wil catechese geven, er is steeds vrijblijvende informatie te verkrijgen bij P.Paul of bij de catechisten.