Een lokale kerkgemeenschap, blijvend doordrongen van de Franciscaanse geest

Bij de hervormingen binnen het bisdom werden in 2016 een nieuw Aalsters dekenaat en nieuwe parochies opgericht. De "oude" parochie Sint-Antonius is nu een lokale Kerk binnen de nieuwe Parochie in Aalst - Linkeroever, met als pastoor E.H. Marc Verwaeren. De drie hoofdaccenten van de lokale Kerk zijn nog steeds goede liturgische vieringen, gastvrijheid, en in alle eenvoud de mensen oprecht luisterend nabij zijn. Zo blijft de franciscaanse geest verder leven!