LogoOkraSmall212 juni: kaarten en gezelschapsspellen in ’t Capucientje van 14 tot 17 u, contactpersoon Georges Rousseau 053 39 90 83

18 juni: spelnamiddag, rummikub, scrabble om 14 u.

25 juni: fietstocht door dendervallei, ongeveer 25 km, inschrijven bij Moreels Lydie, 0496 81 06 22

Tijdens het groot verlof willen we even op adem komen bij Moeder Maria: onze noden, maar ook onze vreugde aan haar toevertrouwen. De werkgroep Ziekenzorg Sint-Antonius voorziet daarom ook dit jaar een parochiale bedevaart naar Oostakker op maandag 23 juli. We vertrekken om 14u met de autocar aan de Sint-Antoniuskerk. Terugkeer is voorzien rond 18u.

Inschrijving is mogelijk vanaf 15 juni tot en met woensdag 18 juli. Uw bijdrage is €18. Mensen die het te voet niet meer aankunnen bezorgen we een rolstoel, wil dit wel graag bij uw inschrijving vermelden. Info en inschrijvingsformulieren zijn te krijgen bij Pater Paul Segers (053/70.33.51) of Bombart Marina (053/21.36.12) alsook bij de leden van de werkgroep Ziekenzorg. Allen welkom.

De leden van het parochiekoor en vrienden gaan op 17 juni op uitstap, via Antwerpen, naar Goes en Middelburg. In Goes bezoeken ze het Tropisch Bos van Omnium met een stadswandeling en in de namiddag bezoeken ze Middelburg. Vertrek om 8 uur aan de Capucienenkerk. Inschrijven is mogelijk tot 31 mei bij Mevr. Gaby De Waegeneer (tel. 0486.294.434) of bij één van de koorleden. Prijs € 48.

Vorig jaar kregen we bezoek van Joseph (Joe) Coutts, de aartsbischop van Karachi, die na zijn ontmoetingen met de Belgische bischoppen in het kader van een actie van Kerk in Nood, nog twee dagen vrij nam om de Vlaamse missionarissen in Brugge, Aalst en Herentals te bezoeken. Vanuit Pakistan bereikt ons nu het nieuws dat hij in juni de kardinaalshoed zal ontvangen. We wensen hem van harte proficiat en danken hem voor zijn inzet voor de arme soms vervolgde christenen van Pakistan.

Het orkest en de band van de universiteit van Leicester wensen ook deze zomer op te treden in onze kerk. Hun muziek werd vorig jaar heel gewaardeerd met een zeer goede opkomst. Zij brachten toen klassieke muziek van Bach en Vivaldi, maar ook filmmuziek uit de Sound of Music, Pirates of the Caribbean, en Gladiator, om te eindigen met folk. Dit jaar zal hun concert doorgaan op vrijdag 13 juli 2018 om 20 uur. Dit jaar staan o.a. volgende muziekstukken op het programma: Serenade for Strings (Elgar), Sinfonia Concertante Mvmt II (Mozart), net als filmmuziek uit Thunderbirds, October, Les Miserables, Oregon, Star Trek en Autumn, om opnieuw af te sluiten met wat folk. U kan de affiche als geheugensteuntje alvast downloaden.  

Sint Antonius Leicester6

 

IlluminationTerwijl de advent voor velen wellicht het meest favoriete liturgische seizoen is en Pasen wordt aanzien als het meest belangrijke hoogfeest, vieren we op Pinksteren hoe Jezus’ opstanding uiteindelijk uitmondt in elk van ons en in de Kerk. We vieren de Heilige Geest, en die heeft alles te maken met het dynamisme van Jezus’ boodschap, vandaag, in onze wereld.

Zijn we grootmoedig genoeg om het vuur van Gods liefde te verspreiden en te werken aan een nieuwe wereld?

Want vergis u niet. Ook al wordt de Heilige Geest vaak voorgesteld als een lieflijke, zachtaardige duif van vrede, getuigt het verhaal van Pinksteren ook van een energieke, luidruchtige, veeleisende Geest die de volgelingen zodanig enthousiasmeert dat ze niet anders kunnen dan vurig verkondigen – over de grenzen van taal en cultuur heen. Zij is niet alleen een trooster, maar ook inspirator, energiebooster, onuitputtelijke engagement in de harde, dagdagelijkse inspanningen voor vrede, voor een nieuwe wereld.

Terwijl ik dit neerpen, moet ik ineens terugdenken aan de bevlogen preek van Michael Curry op het huwelijk van Prins Harry en Meghan. De Geest is Gods drijfkracht die ons herinnert aan wie we zijn en wat onze opdracht is. Het feest van Pinksteren daagt ons uit wanneer we vragen “Zend uw Geest over ons uit”. Zijn we moedig genoeg om aan de verwachtingen trachten te beantwoorden? Zijn we grootmoedig genoeg om het vuur van Gods’ liefde te verspreiden en te werken aan een nieuwe wereld?

(reflectie geïnspireerd op columns geschreven door Sr. McGlone, Sr. Schenk en Fr. Hug, tekening gemaakt door Sr. Southard n.a.v. Pinksteren)

Zalig Pinksteren!

 

Pinksteren

Wie of wat de heilige Geest is, is moeilijk te zeggen. Een geest kan je trouwens zo moeilijk vastpakken. Maar je ziet het wel aan mensen waar iets van uitgaat:  wat ze zeggen, is gemeend; wat ze doen, is echt. Ze stralen iets uit dat met die Geest heeft te maken:  warmte, goedheid, vrede, geduld, begrip, aandacht voor de minsten ...
Ook al zijn er velen wiens levenspad niet over rozen loopt, toch gaat er kracht van hen uit waar je zelf beter van wordt. Zij zijn 'geestige' mensen.  Zij tonen vaak met weinig woorden hoe de Geest altijd werkt! (Carlos Desoete)

Bisschop Hoogmartens deelt in een kort filmpje zijn visie op de betekenis van Pinksteren voor christenen van vandaag. Maar de reflectie van Lieve Wouters spreekt misschien nog meer aan. Zij verwijst naar - net als Carlos Desoete in de bezinning hierboven - naar de "vrucht van de Heilige Geest", en staat speciaal stil bij het geduld: Bidden om de Heilige Geest is bidden om ... geduld. Als je bovendien nog wat meer tijd neemt ... kan je meteen ook 5 vurige pleidooien (door o.a. Dirk De Wachter en zuster Jeanne Devos) lezen voor meer geduld in de huidige ongeduldige tijd.

 

Zaterdag 28 april was het een feestdag voor 29 jongens en meisjes die in onze kerk het H. Vormsel ontvingen uit de handen van Z.E.H. Kan. De Jonghe. Het was een waardige viering die zeer intens werd beleefd en sereen verliep. Het vele werk dat de catechisten in de vormselcatechese steken, gans het jaar door, én hun extra inzet tijdens de laatste intense voorbereidingsweek, hebben hier ongetwijfeld bijzonder toe bijgedragen. Na de vormselviering, was er een heel verzorgde receptie die zeer druk werd bijgewoond. Proficiat en dank u.

  • SintAntonius Vormsel 2018
  • Sint-Antonius Vormsel 2018
  • Sint Antonius Vormsel 2018

SintAntoniusNoveenZoals elk jaar vieren we gedurende 9 dinsdagen de noveen ter ere van de H. Antonius van Padua, patroonheilige van onze kerkgemeenschap.De eerste dinsdag van de noveen is 10 april. In de Sint-Antoniuskerk is er elke dinsdag om 18u30 Eucharistie ter ere van deze bijzondere heilige.

Sint-Antonius was een tijdsgenoot van Sint-Franciscus, een franciscaan. Een bescheiden persoon die bijzonder goed kon lesgeven en preken, en die ook wel eens rechtuit durfde de nagel op de kop te slaan. In onze kerk vind je verwijzingen naar het leven van Sint-Antonius in het houtsnijwerk van de preekstoel en in een schilderij aan het altaar bij zijn beeld. Uiteraard staat hij ook bij de andere heiligen van het grote glasraam achter het hoogaltaar.