Pasen2019

Wat was het heuglijk om gisterenavond de klokken feestelijk te horen luiden, want terwijl drones vandaag hun paaseitjes droppen, vieren wij de kern van ons geloof! Bijzonder graag deel ik met u dan ook een aantal paaswensen en visies.

Onze pastoor-deken Marc Verwaeren schreef inspirerende, activerende paaswensen waarin altijd weer opstaan hét paaswerkwoord is. Hulpbisschop van Brussel Jean Kockerols koos voor de locatie van zijn paaswensvideo een sociale kruidenierswinkel uit waar mensen getuigen van het Evangelie, andere mensen helpen opstaan. Pater Paul blikt in zijn paaswens reeds vooruit naar bijzondere ontmoetingen met de verrezen Heer:   

"Pasen gebeurde: voor Maria toen ze zoekend in de tuin der doden haar naam hoorde noemen. Voor Petrus en Johannes toen ze opgejaagd en buiten adem aan het graf arriveerden. Voor Thomas toen hij nog wat angstig en onzeker Jezus mocht aanraken. Voor de Emmaüsgangers toen ze met die onbekende brood en beker deelden. Pasen gebeurt nog steeds daar waar mensen elkaar mogen horen, zien en met hun naam aanspreken. Dan verrijzen mensen, staan weer op en komen elkaar nabij. Daarom mogen we u allen, ziek of gezond, triest of blij, zonder uitzondering, van ganser harte een zalig Pasen toewensen!"

Het is meteen een uitnodiging om ook de komende 50-dagen tijd - tussen Pasen en Pinksteren - met ons mee te beleven.  

StilleZaterdag2019

Wat moet het een hectische dag geweest zijn, die Goede Vrijdag. Een massa mensen op de been, emoties hoog oplaaiend. Toenmalige machtshebbers schuiven verantwoordelijkheid tactisch naar elkaar én van zich af. De beslissing is aan het volk, maar het draagvlak kenterde van Palmzondagvreugde voor de bevrijder naar diepe ontgoocheling en verraad, en dus doodstraf voor de godslasterende opiniemaker.

De waardigheid en sereniteit waarmee Jezus zijn ondervraging, marteling en langzame kruisdood ondergaat staan hiermee in schril contrast. Jezus troost de vrouwen, bidt voor zijn beulen, belooft het paradijs, en geeft de geest. Hij was niet de eerste en niet de laatste die onmenselijk moest lijden. Maar Zijn gebed lijkt de heftigste gevoelens af te zwakken: het verlangen naar wraak. Hij verzoent de mens met zijn ergste vijand en dat is de dood.

Vandaag, op Stille Zaterdag, keert de rust terug. We staan verstillen bij het graf. Bijna onmerkbaar is er toch ook nu een hoopvolle ondertoon. Het eindigt niet bij het lijden. Blijven treuren zal geen optie blijken te zijn! Paus Franciscus schreef: "God gaat ons altijd vooraf. God verrast steeds. Dankzij Hem volgt op de nacht van Goede Vrijdag, de morgen van Pasen die in staat is de hele wereld met hoop te vervullen". Alvast welkom op de Paaswake of de Paasvieringen!   

WitteDonderdag2019

De evangelielezing op Witte Donderdag start bij het avondmaal, het laatste, Judas zal Jezus later overleveren. Jezus - de Meester - wast, tegen alle wereldse logica in, de leerlingen de voeten.

Witte Donderdag is een dag van hoop: deze God is een dienende God. Hij is geen heerser, maar een dienaar van mensen" - Ilse Cornu

De lezing is slechts een kort fragment uit een lange bewogen dag, waarop Jezus het voornaamste gebod formuleerde, en het brood brak en de wijn deelde om Hem te gedenken.

Gedachtenis en overlevering

Iedere zondag herdenken we deze dag waarop de Eucharistie werd ingesteld. Gedachtenis en overlevering, Kardinaal Daneels gebruikte ze als twee sleutelwoorden van deze dag, in alle betekenissen. 

Uw wil geschiede

Jezus zal later in de hof van Olijven eenzaam en angstig bidden “Uw wil geschiede”. Hij wordt verpletterd door het kwaad van de wereld, maar vertrouwt zich rotsvast toe aan de liefde van de Vader. En daarom is het ook een moedig gebed, iets wat we zelf ook bidden in het Onze Vader ...

"Voor een gelovige is dit meer dan een hoop, het is een zekerheid. God is bij mij." - Paus Franciscus   

 

Sint Antonius ZiekenzorgDe vrijwilligers van Ziekenzorg zijn op een vriendelijke, bezorgde wijze zieken nabij. Ter gelegenheid van Pasen bezorgen ze hen een verrassing: paaseitjes, een gezegend palmtakje, en een mooie kaart met een zinvol gebed. Als gevolg van de privacywet hebben we geen zicht meer op wie gehospitaliseerd is. Daarom nogmaals een oproep: indien iemand in je familie of gezin ziek is, en die persoon verlangt zo’n een bezoekje, gelieve ons dan te verwittigen.

 

 

AntoniusNoveenbNaar jaarlijkse gewoonte houden we een noveen ter ere van Sint-Antonius in onze kerk. Deze noveen begint een week later dan gewoonlijk op dinsdag 23 april, en we eindigen op 12 juni, zijn feestdag.

Dinsdag 16 april is er geen noveen, maar wel de dekenale boeteviering in onze kerk om 19.30 u.

 

 

LogoOkraSmall2

 

maandag 15 april  Paasfeest, feestelijk koud buffet 
dinsdag 23 april 9,7 km wandeling richting Berlare. Er wordt carpooling voorzien met vertrek aan 't Capucientje om 13u30. Voor wie rechtstreeks rijdt: juist over de brug van Schoonaarde kan er zeker geparkeerd worden aan het warenhuis Ami, Brugstraat 46 en misschien ook aan het Oud Brughuys, Brugstraat 55, direct aan de Schelde. De wandeling start aan het Oud Brughuys om 14u00. Geef een seintje aan Lydie Keymeulen 053 77 79 15 (of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) als je wil meewandelen en laat ook weten als je wil meerijden.
  Okra-academie: "Paaseiland - mythen en feiten", door Morgan De Dapper, Prof. Em. Geografie Universiteit Gent

 

Het volledige programma kan u eveneens downloaden: Jaarprogramma OKRA Sint-Antonius 2019.  

 

LogoOkraSmall2

 

maandag 6 mei Fietstocht 
maandag 20 mei Ontmoetingsnamiddag: "De nieuwe rol van de apotheker", door Lieven Zwaenepoel, vice-voorzitter van de Algemene Farmaceutische Bond
dinsdag 21 mei Okra-academie: "Achter de schermen van de topsport", door Louis De Pelsmaeker, voormalig sportanker VRT
donderdag 23 mei Busreis: Busuitstap naar koekjesfabriek De Strooper en rondrit in Groot Diksmuide. Vertrek aan Sint-Antoniuskerk, € 50,0 voor leden en € 55,0 voor niet-leden. Geef een seintje aan Lydie Keymeulen (053 77 79 15 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) als je wil meereizen.

 

Het volledige programma kan u eveneens downloaden: Jaarprogramma OKRA Sint-Antonius 2019.  

 

Elke donderdagnamiddag komen boven in het Capucientje een twintigtal dames samen om zinvol, gezellig bij elkaar te zijn, met ne babbel, een tasje koffie en ondertussen breiwerk. Niet alleen de knepen van het handwerk worden gedeeld, ook de vreugde en verdriet, het vieren van verjaardagen. Zo is het een wekelijkse namiddag vol gezelligheid en dienstbaarheid.

Sint Antonius Hobbyclubb

De kandidaatvormelingen zijn reeds vanaf september samen onderweg om Christus te leren kennen. Tijdens de kruisjesoplegging hebben ze nu zelf uitgesproken wat hun ouders bij het doopsel hebben beloofd: Christus volgen, Hem aanvaarden, Hem belijden, en Zijn boodschap proberen in het dagdagelijks leven te beleven.

Sint Antonius Kruisoplegging2019 2

Net als ieder jaar trekken trokken de kandidaatvormelingen er ook voor één dag samen op uit voor een bezinning ter voorbereiding van hun vormsel. Zo ook dit jaar, op zaterdag 30 maart. Reeds vroeg om 8 uur verzamelden ze aan de kerk. Ze gingen naar het Bijbelhuis in Zevenkerken. Er was voor hen een zoektocht in het belevingsmuseum, een uitgewerkt programma rond de symbolen van het vormsel, een wandeltocht en een bezoek aan de abdijkerk. Het werd een dag overgoten van veel zon en geloof!

  • Zevenkerken Zoektocht in Museum
  • Zevenkerken Bezoek Abdijkerk
  • Zevenkerken Groepsfoto

 

Zondag 17 maart in de Eucharistieviering van 19.30 u luisterde het jeugdkoor CANTATE DOMINO ter gelegenheid van hun diamanten jubileum met hun prachtige engelenstemmen de avondmis op. We wensen hen van harte proficiat en zijn dankbaar voor hun prachtige zang!

Sint Antonius CantateDomino

 

De OKRA ontmoetingsnamiddag van 18 maart stond in het teken van goochelaar Zirnitra. Na de verwelkoming door Pater Paul met de goede raad om niet te vlug te oordelen en vooral het mooie te zien rondom ons, begon de show van Zirnitra. Hij nam zijn publiek mee in de wereld van de magie. Op het einde van menige goocheltruc (aan de hand van kaartspel, touw, schaar, waspoeder, bankbriefje …enz) vroegen we ons verbijsterd af “Hoe doet hij dat toch?!”. Aan het applaus te horen had iedereen genoten van het optreden. Chapeau - of hoedje af - voor de toverkunsten van deze goochelaar met de hoge hoed. Bedankt voor de ontspannende namiddag!

Sint Antonius Zirnitrab

Wij gedenken en herdenken onze overledenen van de maand februari: Katrien Truijens - Richard De Pril - Fabienne Van Hauwermeiren - Anny Buyle - Marie-Paule Kiekens -Marthe Roosen - Georges Blanckaert - Patricia Van Mulders.

HerdenkingOverledenen

"We bidden voor onze lieve doden,
sommigen afgeknakt voor ze bloeiden,
sommigen rustig en vol overgave,
sommigen met de dood lang en pijnlijk voor ogen...
Ze hoorden bij ons.
Bewaar ze in ons hart, Vader, zoals Gij ze in Uw hart draagt voor eeuwig.

Terwijl wij waakten bij jouw bed, terwijl wij waakten bij jouw slapen, terwijl wij waakten bij jouw ademen — herinnerden wij ons het leven met jou, vertelden we soms verhalen van wie je was; beseften wij hoe we met jou zijn verbonden.

Terwijl wij waakten keken wij terug. Wat vergeten leek staat ons weer voor ogen. We denken terug aan jouw zorg om ons. We denken aan jouw inzet voor ons. We herinneren ons jouw eigen manier van doen.

Terwijl wij waakten, soms zelf even wegslapen, soms even weggegaan, zijn we toch bij jou. Ons praten, zwijgen, denken en doen zijn gericht op jou.

Terwijl wij waakten aan de grens, trok jij naar de rust, de oeverloze vrede, de berg op om er in Gods tent te mogen wonen. Als je het zelf niet kunt geloven, hopen anderen het voor jou.