dormition2bOp 15 augustus vieren christenen tegelijk de dood, de verrijzenis, het binnengaan in het paradijs en de kroning van Maria als koningin van de hemel. “God kon haar, de moeder van Zijn Zoon, niet loslaten”, zegt Bisschop Van Looy in zijn video over deze feestdag vandaag vanuit Oostakker.

Niettemin blijkt uit het Magnificat dat Maria beseft dat zij al het goede dat haar overkomt aan de Heer te danken heeft. Haar onvoorwaardelijk vertrouwen in Hem maakt van haar de gelovige bij uitstek.
Ze was bovendien op alle sleutelmomenten in Jezus’ leven aanwezig. En ook daarvan kunnen we iets opsteken. Zoals Bisschop Van Looy het verwoordt: “Ga op weg met Jezus, zorg dat je erbij bent waar Hij is, bijvoorbeeld waar de Kerkgemeenschap is, in de sacramenten, in verenigingen, in acties waarin men zorg draagt voor de armen".
Maar Maria was ook bij Zijn kruisdood … wat moet zij ongemeen hard geleden hebben. Dirk Boone schrijft dat Onze-Lieve-Vrouw stierf van liefde, net als haar Zoon. “Zij droeg steeds in haar hart de kwetsuren van haar Zoon. Voor een bepaalde tijd leed zij eraan zonder te sterven, maar uiteindelijk stierf zij eraan zonder te lijden”.
Het citaat van Johannes van Damascus dat Dirk in zijn reflectie opneemt balt op ontroerende wijze elk van deze drie aspecten samen: dankbaarheid, doorleefd geloof, en liefde van een moeder over de dood heen.

Uiteenlopende emoties dus op één dag – Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart. Dat toont ook het icoon van de hand van Lyuba Yatskiv uit Oekraïne. De apostelen en zelfs Jezus treuren om het heengaan van Maria. Maar, zij staat twee keer afgebeeld! De tweede keer is ze verrezen, vreugdevol, dichtbij haar Zoon.    

Maria’s ten hemelopneming wordt zo reden tot vreugde en hoop voor iedereen. “I will be there”, zingt Katie Melua, in een lied over een gewone, zorgzame vrouw, die ons troostend toespreekt waar we ook zijn.

(Vergeet niet naar de bijdragen te surfen waarop deze tekst deels is gebaseerd - zie links in de tekst - ze zijn zeker de moeite waard) 

Elf jaar nadat men aan de bisschop van Gent de vraag richtte om rond het Kapucijnenklooster een parochie te mogen stichten, was het zo ver. Op 1 augustus 1968 werd de nieuwe parochie genaamd Sint-Antonius van Padua erkend, na overleg tussen het bisdom, het dekenaat Aalst en de paters Kapucijnen. De mensen wonende in de wijk Sint-Job kregen zo hun eigen parochie.

ParochieAntoniusAkteDe kloosterkerk van de paters Kapucijnen was eigenlijk opgedragen aan het Heilig Hart. Het beeld in de voorgevel getuigt hiervan. Omdat in 1968 Aalst reeds een H. Hartparochie had, werd als alternatieve patroonheilige gekozen voor Sint-Antonius van Padua, ook een minderbroeder, net als de Kapucijnen. Maar nog steeds wordt er in de volksmond eerder gesproken over “op sint-job” of gewoonweg “bij de capucienen”.

Deze Kapucijnen hadden zich - sinds hun vestiging - bijzonder ingezet voor het apostolaat, in dienstbaarheid, nabij de gewone mens. En zij waren bereid om ook de nieuwe parochie tot bloei te helpen brengen. Onze parochie werd geleid door 3 pater pastoors, tot in 2017. Het was in de beginne wel zoeken naar een juiste verhouding en samenwerking tussen klooster en parochie.

De parochie Sint-Antonius werd alom ervaren als een levende, actieve gemeenschap met een grote eigenheid. Zo werd bijvoorbeeld het concept van de overbekende ‘Vlaamsche Kermis der Paters Kapucijnen’, gestart in 1933 ter ondersteuning van de missies, omgedoopt tot de befaamde Sint-Jobsfeesten (1970 – 2012) van de Sint-Antoniusparochie.

Ondertussen maken we als lokale Kerk deel uit van de nieuwe, grotere parochie Aalst Linkeroever.

Ook onze mooie parochiekerk zelf, met haar unieke, warme uitstraling zetten we bij dit gouden jubileum graag eens in de kijker. Meer info over de historiek van de Kapucijnen, historiek van onze parochie en onze Sint-Antoniuskerk is te vinden op de bijhorende webpagina's. 

 

LogoOkraSmall2

Maandag 27 augustus: fietstocht langs rustige landelijke wegen, ongeveer 25 km

Maandag 17 september om 14u: muzikale namiddag in ’t Capucientje

 

Met 55 waren we toen we op 23 juni – een bloedhete dag – vertrokken op jaarlijkse bedevaart. Dit jaar was de bestemming Oostakker. Dankzij helpende handen en enkele rolstoelen, waren we vrij snel aan de grot. En het was ook genieten van een stemmige ommegang in de frisse schaduw van de bomen. Men bidt immers graag nog eens de paternoster en zingt enthousiast de mooie Vlaamse Marialiederen. Er werd een kaarsje gebrand en een gebed gezegd voor de zieken en mensen met zorgen en verdriet. 

Oostakker1Daarna trokken we naar de basiliek om binnen het tweede gedeelte af te sluiten met gebed, bezinning en zang. De namiddag werd afgesloten bij lekkere pannenkoeken met suiker, gelei en koffie. Er waren zelfs onverwachte liefhebbers voor deze zoete lekkernij te vinden!

Pater Pio is wellicht de bekendste Kapucijn. Dit jaar gedenken we een drievoudig jubileum: 100 jaar geleden ontving hij de stigmata; 50 jaar lang heeft hij die pijnlijke wonden gedragen en 50 jaar geleden, in 1968, is hij overleden. Dit wordt herdacht en gevierd in het Mariale heiligdom in het Kapucijnenklooster Meersel-Dreef op donderdag 23 augustus. In dit klooster wordt Pater Pio trouwens ieder jaar herdacht, en heeft hij er een prachtig standbeeld gekregen.

De jongens en de meisjes die in 2007 geboren zijn en het H. Vormsel wensen te ontvangen in 2019, kunnen zich laten inschrijven voor de vormselcatechese op de Sint-Antoniusparochie, graag vóór 31/7/2018

In principe volgt men de vormselcatechese in de eigen parochie. Wie daarom gedoopt is in de Sint-Antoniusparochie, en/of een kerkelijke band heeft met deze parochie, kan Mevr. Van Lagenhoven Els contacteren via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De ouderavond vindt plaats in de laatste week van augustus. Het startmoment is voorzien in het eerste weekend van oktober.

 

Het orkest en de band van de universiteit van Leicester bracht ook dit jaar een fantastisch concert met o.a. Serenade for Strings (Elgar), Sinfonia Concertante Mvmt II (Mozart), net als filmmuziek uit Thunderbirds, October, Les Miserables, Oregon, Star Trek en Autumn.  

We wensen u allen een deugddoende vakantie toe, met onder andere ontspanning, spelen, fietsen, en ontmoeten. Ook voor het koor en onze orgelist zijn er welverdiende vakantiezondagen. Tijdens enkele zondagen zal er daarom geen gezongen H. Mis zijn. 

Hieronder deel ik graag nog een pelgrimsgebed met jullie, Gods' zegen vragen over de reis, over ons, ook voor wie gewoon thuis blijft deze zomer:

Pelgrimsgebed2

 

De omhaling in onze kerk voor het werk van de Aalsterse Brancardiers voor de Lourdesbedevaarten bracht de som op van € 437,58. Ze zijn u - in naam van de zieken - zeer dankbaar.