Het vocaal ensemble Jotam – een gemengd, vierstemmig koor voor jongeren en volwassenen – nodigt u graag uit op hun concert op zaterdag 22 juni in de Sint-Antoniuskerk (Capucienenkerk) om 20 uur. In samenwerking met De Sangghesellen uit Halle én met orkest brengen zij schitterende muziek van Vivaldi: het Kyrie, Gloria en Credo geschreven tussen 1713 en 1717 voor “l’Ospedale della Pietà”. Dit laatste is een Venetiaans weeshuis voor hoogbegaafde meisjes. Vivaldi werkte en concerteerde er samen met deze getalenteerde kinderen voor VIPs uit de hele wereld. Kaarten kosten €14 in voorverkoop, €16 aan de kassa en kunnen besteld worden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op tel. 053 66 90 27. (Klik op de onderstaande prent voor het openen van de affiche.)

Sint Antonius ConcertJotam

Op zaterdag 24 mei deden 60 kindjes van het Sint-Jozefscollege hun eerste communie. Wekenlang hadden ze in de klas geoefend. Ze kwamen dus goed voorbereid naar de kerk met een ‘koffertje vol dromen’.  Deken Mark Verwaeren deed onze communicantjes zoeken naar een verstopt cadeautje en het kinderkoor van de school zorgde voor muzikale ondersteuning. Na de viering kregen de kinderen van hun directeur een mooi kruisje als aandenken aan deze bijzondere dag.

 • Groepsfoto Eerste Communie 2019
 • Eerste Communieviering 2019

Op zaterdag 18 mei hebben in onze kerk van Sint-Antonius 38 jongens en meisjes het H. Vormsel ontvangen in aanwezigheid van vele ouders, grootouders, meters, peters en familieleden. De vormelingen werden enthousiast aangesproken door de Vormheer. Er werden ook mooie teksten en serene zang gebracht, in een mooi versierde kerk. Proficiat aan de vormelingen en hun familie!

Na de vormselviering trokken allen naar ’t Capucientje voor een receptie. Dank aan de vele toegewijde medewerk(st)ers voor de uitstekende voorbereiding en verzorgde opdiening van de lekkere spijs en drank, en om ook nadien – rond 21 uur – de zaal en keuken netjes op te ruimen.

 • Sint Antonius Vormsel 2019
 • Sint Antonius Vormsel 2019
 • Sint Antonius Vormsel 2019
 • Sint Antonius Vormsel 2019

Op mediazondag 2 juni maakt Paus Franciscus een kritische reflectie over de sociale media. In eerste instantie buigt hij zich over welke netwerken we wensen – want, de mens wenst hoe dan ook deel uit te maken van een gemeenschap:

“De huidige context roept ons allen op om te investeren in relaties en om ook op het internet en via het internet het interpersoonlijke karakter van ons mens zijn te bevestigen.”

Hij geeft ook aan op welke manier sociale media in de Kerk daartoe een hulpmiddel kunnen zijn.

“Als een kerkgemeenschap haar activiteiten coördineert via het internet, om daarna samen eucharistie te vieren, dan is het een hulpmiddel. Als het web een gelegenheid wordt om verhalen en ervaringen van schoonheid of van lijden die fysiek ver van ons verwijderd zijn te delen, als het ons helpt om samen te bidden en om het goede te herontdekken in wat ons verenigt, dan is het een hulpmiddel.”

Kerknet op haar beurt poneert 7 argumenten waarom Kerkelijke media belangrijk zijn voor Kerk én samenleving. Het zijn meteen ook uitdagingen voor de professionele en/of vrijwillige medewerkers van kerkelijke media.

En, wat ons betreft, lijkt deze mediazondag een ideale aanleiding om nog eens een doordenkertje – à la Sint-Jobstijdingen – te lanceren: Problemen?

 

Met een mooi woordje en een bloem werden onze moeders, grootmoeders en alle aanwezige vrouwen met een goed hart gevierd. Dank ook aan de familie Staelens-Vanlangenhoven die elk jaar en al jarenlang bakken vol bloemen aan onze kerkgemeenschap bezorgen.

 

Zaterdag 4 mei was er de instapviering: de kinderen die zich voorbereiden voor de eerste communie waren, samen met hun ouders, uitgenodigd naar de Eucharistieviering, een voorsmaak van de Eerste Communieviering zelf. Op vraag van Deken Marc kwamen ze graag naar voor om hun naam te zeggen en te antwoorden op zijn vraagjes. Ze luisterden aandachtig naar het verhaal van de Goede Herder. Dat deden ze goed en enthousiast, tot hen gevraagd werd wie in deze meimaand bedacht wordt en welk gebed we bidden tot Haar, tot O.L.Vrouw. Toen werd het muisstil. De tekst zullen ze nu wel rap van buiten leren.

 • Sint Antonius Instapviering Eerste Communie
 • Sint Antonius Instapviering Eerste Communie
 • Sint Antonius Instapviering Eerste Communie
 • Sint Antonius Instapviering Eerste Communie

Op 20 mei kwam de voorzitter van de Algemene Farmaceutische Bond, met name Lieven Zwaenepoel, uitleggen wat er zo belangrijk is aan het hebben van een persoonlijk medicatieschema bij uw huisapotheker. Er is een stijging waar te nemen in het gebruik van medicatie tengevolge van de groeiende welvaart en het steeds ouder worden van de bevolking. Gezien de evolutie is de opvolging belangrijk. De Farmaceutische zorg komt erop neer te zorgen dat mensen de juiste medicatie nemen, op de juiste momenten van de dag en in de juiste hoeveelheid. De apothekers zijn verbonden via computersysteem met dokters en ziekenhuizen. “Digitaal is het nieuwe normaal”. De aanwezigen stelden talrijke vragen en toonden dusdanig hun interesse in het onderwerp. Er werd één gouden raad meegegeven “voorkomen is beter dan genezen” door gezond te eten, veel te bewegen en voldoende te rusten. Meer informatie hierover op www.apotheek.be of via een folder in de apotheek.

Olive Van Onacker

Op een zonnige 23 mei trokken we met 44 personen naar de rustige Westhoek. Het bezoek aan de biscuiterie van Jules Destrooper was top: de foto’s, de film, het materiaal kortom de gehele opbouw brachten ons veel kennis bij en het proeven werd in dank aangenomen. Na een smakelijk middagmaal bracht de gids ons naar de Duitse begraafplaats in Vladslo met het wereldberoemde beeldhouwwerk “Het Treurende Ouderpaar” van Käthe Kollwitz ter nagedachtenis aan haar gesneuvelde zoon en de talrijke anderen. Beklijvend! Nadien bezochten we de kerken van Woumen, heropgebouwd na de brand van 1985. Het sobere interieur met prachtige moderne glasramen stemt tot ingetogenheid. Dan ging het opnieuw richting Diksmuide met een kort bezoek aan de Sint-Niklaaskerk (ingewijd in 1144). Doorheen de eeuwen kreeg deze kerk het zwaar te verduren maar werd telkens weer opgebouwd als getuigenis van de gelovige bevolking. Om te eindigen was er nog een bezoek aan het vroegere begijnhof (13 de eeuw) nu bewoond door volwassenen met een verstandelijk handicap; toch wel een frisse hedendaagse functie. We  werden op deze dagreis vergezeld door een gedreven gids en hebben heel wat opgestoken van dit deel van de Westhoek met zo’n tragische verleden. Last but not least; het gezelschap is moe maar voldaan veilig thuisgebracht. Tot volgende keer,

Olive Van Onacker

We geven hieronder graag het woord aan de mensen van Damiaanactie. We doen dit enerzijds extra van harte, wetende dat er onder de stagairs mensen zijn die we op onze parochie  regelmatig mochten ontmoeten en actief waren, maar ook vanuit een diepgewortelde interesse en hulp voor mensen in nood, als geloofsgemeenschap naar de geest van  Sint-Franciscus en Sint-Martinus.   

“Ieder jaar gaan laatstejaarsstudenten verpleegkunde van het Sint-Augustinusinstituut van Aalst, in samenwerking met Damiaanactie, op stage naar een land waar Damiaanactie actief is en de zorg voor mensen met lepra en tuberculose ondersteunt. In maart ging een groep van 8 studenten en 3 begeleiders van de school op stage naar Nepal. Ze werkten er enkele weken mee met het lokale team en verzorgden er patiënten.

De studenten konden er zien dat zorg voor mensen die het niet makkelijk hebben geen solowerk is maar een werk dat gedragen wordt door vele mensen samen!

Ze spreken in al hun verhalen hun respect uit voor de patiënten die ze ontmoeten. Respect omdat ze ondanks hun problemen als armoede, ziekte, sociaal isolement… toch blijven lachen en toch proberen te genieten van kleine dingen en ondanks hun beperkingen weven, zorgen voor de dieren van de boerderij, koken voor andere patiënten…

Respect ook voor alle teamleden die iedere dag het beste van zichzelf geven en ook mensen die genezen zijn. Respect voor alle medewerkers van Damiaanactie die zieken ook na hun genezing niet los laten en hen door concrete hulp – een naaimachine, een koe, een stukje land – helpen ontsnappen uit de spiraal van armoede…

De studenten spreken in al hun verhalen hun respect uit voor de patiënten, de teamleden, de genezen mensen. Maar dwingen ook zelf respect af door te tonen dat ze de mensen die ze verzorgen graag zien. 

Maar, de studenten dwingen ook zélf respect af. Door mensen met lepra een warme handdruk te geven, door hun grote wonden te verzorgen, door kinderen met hiv te knuffelen en ermee te spelen… tonen ze dat ze er willen zijn voor alle mensen zonder onderscheid. Groot of klein, Hindoe, Christen of Moslim, arm en met een ernstige verminking – het maakt hen niet uit. Ze tonen dat ze de mensen die ze verzorgen graag zien.”

Damiaanactie

 • Studenten Verpleegkunde Sint-Augustinus op stage met Damiaanactie
 • Studenten Verpleegkunde Sint-Augustinus op stage met Damiaanactie
 • Studenten Verpleegkunde Sint-Augustinus op stage met Damiaanactie

 

Naar jaarlijkse gewoonte houden we een noveen ter ere van Sint-Antonius in onze kerk. Deze noveen begint een week later dan gewoonlijk op dinsdag 23 april, en we eindigen op 12 juni, zijn feestdag. 

AntoniusNoveenb