LogoOkraSmall2

 

donderdag 14 februari  Namiddaguitstap: Utopia Aalst 
maandag 18 februari Ontmoetingsnamiddag: "Ouder worden, wat betekent dat voor je ogen?", door Dr.Margot Claes, oogarts.
dinsdag 19 februari Okra-academie: "Leopold I, de koning-koppelaar", door Marc De Bie, auteur en verteller
donderdag 28 februari Wandeling

 

Het volledige programma kan u eveneens downloaden: Jaarprogramma OKRA Sint-Antonius 2019.  

 

Begin februari. De advents- en kerstperiode ligt alweer ver achter ons. En vooraleer we ons storten in carnaval en veertigdagen, zijn er nog vijf “zondagen door het jaar” te gaan. Maar ook op die “gewone” zondagen, zijn de lezingen en het evangelie uitdagend en ontroerend.

Op de vierde zondag door het jaar, op 3 februari, verhaalde het Evangelie over het optreden van Jezus in Zijn thuisstad Nazareth (Luc. 4,21-30). De verwachtingen waren heel erg hoog, gezien de wonderen die hij op andere plaatsen had verricht, en Hij werd dan ook met veel vreugde onthaald. Wanneer echter blijkt dat Hij niet gekomen is om wonderen te verrichten voor slechts één enkel volk, maar er is voor àlle mensen, en bijzondere aandacht heeft voor de armen, verdrukten en gediscrimineerden van die tijd, slaat de sfeer om.

Barmhartige liefde voor allen … dat was een boodschap die men eigenlijk liever niet wilde horen.

Het gaat bij Zijn optreden in de synagoge dan ook van kwaad naar erger, men wil hem zelfs dood. En toch blijft Jezus midden de mensen staan. Alludeert Lucas hier reeds op Jezus’ verrijzenis? Als in een trailer van een film lijkt de evangelist ons wel een samenvatting te geven van wat er met Jezus van Nazareth zal gebeuren, en nodigt hij ons uit om beter kennis te maken met deze bijzondere man.

Zijn boodschap van Liefde voor de naaste was en is nog steeds alleszins baanbrekend. Ook nu nog moeten we toegeven dat we er soms niet zoveel van bakken, zelfs niet in de relaties met onze geliefden, laat staan in onze omgang met alle andere mensen. Paulus, in zijn eerste brief naar de Christenen van Korinte (1 Kor. 12,31-13,13), stelde het scherp:

Geloof, hoop, en liefde: alle drie blijken ze essentieel, maar daarvan is de liefde de belangrijkste.

Alle talenten die we hebben dienen tot niets, als we de liefde niet hebben. Die liefde beschrijft hij op ontroerende manier. Kunnen wij mensen tippen aan liefde met zo’n goddelijke dimensie? Het maakt ons nederig, en zet ons met beide voeten op de grond. En toch hoeven we ook niet te wanhopen: al onze inspanningen – hoe klein ook – zijn niet tevergeefs.

De liefde vraagt niets, verdraagt alles en vergaat nooit. Eens zullen we ze in al haar volheid mogen ervaren.

(av)

Gris videogame breekbaar

P.S.: Geloof, hoop en liefde zijn ook de thema's waar een klas vijfdejaars spontaan over reflecteerde na het spelen van de nieuwe (geweldloze) game GRIS over hoop en kwetsbaarheid. Godsdienst lerares Liesbeth Last schreef er een kerknet-artikel over Gamen in de klas? Voor dit spel moet het kunnen: Gris.   

 

 

 

Sint Antonius parochiekoor2

Een gezellig samenzijn in het Capucientje van ons parochiekoor vastgelegd op de gevoelige plaat is een goede gelegenheid om hen in de bloemetjes te zetten:

Van harte dank voor de inzet en zang!

 

Januari is voorbij. Ongelooflijk hoe vlug het allemaal gaat. De familiebezoeken en recepties, de wensen, … en mooie sneeuwlandschappen om de eerste maand van dit jaar af te sluiten. Maar het leven gaat ondertussen door met z’n schone en tragische gebeurtenissen. Enerzijds nieuws over geweld, over de oorlog in Jemen en de Brexit perikelen, zonder zicht op een oplossing. Anderzijds is er de hoopgevende, enthousiaste bekommernis en zorg voor het klimaat.

En wat doe ik ervoor? Het weze ook onze zorg. Onze ecologische voetafdruk kan misschien toch nog een maatje kleiner?

Meer lezen:

NadenkenLevensstijl2  BisschoppenKlimaatbeleid2 KlokkengeluiKlimaat2

 

Op 6 januari vierden we het Feest van de Openbaring: God openbaarde zich niet alleen aan de herders, maar ook aan mensen van andere volkeren, andere culturen. Allen die zich door de ster, Zijn Licht in beweging laten zetten, zijn welkom. Een mooie reflectie op het thema werd gepost op de kerknet-site van de zone Alsemberg: Liefde zonder grenzen.

Op onze eigen parochie vierden we het feest van Driekoningen samen de kandidaat-vormelingen. Ze zongen enthousiast en kwamen in stoet samen om het pasgeboren kind te begroeten. Ze offerden zoals de wijzen hun gaven want ook zij hadden Zijn Ster gezien.

  • Feest van de Openbaring - viering met kandidaatvormelingen - Sint-Antonius
  • Feest van de Openbaring - viering met kandidaatvormelingen - Sint-Antonius
  • Feest van de Openbaring - viering met kandidaatvormelingen - Sint-Antonius
  • Feest van de Openbaring - viering met kandidaatvormelingen - Sint-Antonius
  • Feest van de Openbaring - viering met kandidaatvormelingen - Sint-Antonius
  • Feest van de Openbaring - viering met kandidaatvormelingen - Sint-Antonius
 

JubileumjaarFranciscusSultanIn volle kruistochttijd stelde Sint-Franciscus een profetisch teken: in augustus 1219 organiseerde hij een vredesmissie - hij zou praten met de sultan van Egypte, de gedoodverfde vijand. Hij wou als enkeling de spiraal van geweld doorbreken.

In 2019 vieren we dit 800-jarig jubileum! 

Meer info is te vinden op Kerknet: 2019: ontdek alles over het jaar van Franciscus en de sultan en op Tau: jubileumjaar franciscus en de sultan.

 

LogoOkraSmall2

 

maandag 18 maart  Ontmoetingsnamiddag: Optreden van Goochelaar Zirnitra. 
dinsdag 26 maart Okra-academie: "De vrijmetselarij gisteren en vandaag: nog steeds onbekend en onbemind", door Jacky Goris, voormalig Algemeen Directeur Go! en vrijmetselaar
donderdag 28 maart Wandeling

 

Het volledige programma kan u eveneens downloaden: Jaarprogramma OKRA Sint-Antonius 2019.