24 december, 24u: middernachtmis met samenzang van gekende kerstliederen

25 december, 19u30: H. Mis

26 december, 09u00: H. Mis

Advent2016

Een overzichtje van alle kerstvieringen binnen Groot-Aalst is te vinden op de parochiale website van Aalst-Linkeroever.  

 

Sint Antonius Ziekenzorg2Afgelopen week liet de kern van ziekenzorg Sint-Antonius zijn blik eens teruggaan naar de voorbije maanden. Onze bedevaart naar Oostakker tijdens de prachtige zomermaanden. We waren met 51 deelnemers. Bij Moeder Maria eens thuiskomen, dicht bij huis, kan deugd doen, geeft velen de kracht om nadien gesterkt verder door de dagen te gaan. Maar ook Sint-Maarten hield zijn opwachting, en we bezochten 170 al dan niet thuis-gebonden zieken. Niet alleen wie bezocht wordt heeft er deugd aan, maar ook de bezoeker put er innerlijke vreugde uit om te zien hoe mensen je komst waarderen.

Binnenkort wordt de kern weer uitgezonden om met Kerst- en Nieuwjaarstijd onze parochianen op te zoeken met een attentie, een wens, en vooral het hart dat erachter zit en dat laat voelen dat we om hen begaan zijn.

Door de toename aan privacy, wordt het moeilijker om vereenzaamde, thuis-gebonden, of ernstig zieken te ontdekken. Dus: kijk je uit naar een bezoekje op regelmatige basis, laat ons iets weten en we zenden iemand van de kerngroep uit jouw buurt op pad. Contacteer daarvoor Pater Paul (053/70.33.51) of Marina (053/21.36.12).

 

Sint Antonius OVKO2Het Oost-Vlaams Kamerorkest geeft op 21 december 20u zijn jaarlijks kerstconcert in de Sint-Antoniuskerk onder leiding van Bruno De Schaepdrijver. Soliste is Sieglinde Heymans, sopraan.

Op het programma staan o.a. Albinoni, Johan Strauss, Rachmaninov, Max Reger, Offenbach en heel wat liederen en melodieën in de kerst- en eindejaarsfeer.

Kassa: 14 
Voorverkoop: 12 
-16j: gratis
Uitpas: 1,5

Kaarten kunnen in voorverkoop verkregen worden bij de orkestleden of door storting van 12€x… op rekening BE78 9799 7994 0986 met vermelding …x kaarten kerstconcert en uw naam. De kaarten liggen dan op u te wachten aan de kassa.

 

In navolging van paus Franciscus roepen ook de Belgische bisschoppen op tot een diepgaande ecologische bekering en een integrale ecologie. Daarom delen ze de bezorgdheid van de Klimaatcoalitie die op zondag 2 december in Brussel de mars Claim the climate organiseerde. Op maandag 3 december startte in de Poolse stad Katowice de VN-klimaattop. De bisschoppen roepen ook ons op tot een ecologische bekering. Alvast een aandachtspunt voor onze levenstijl in de advent en gans het jaar door.

 

17 december: Kerstfeest in de zaal ‘t CapucientjeLogoOkraSmall2

18 december, 14.30u: ‘Gelovig leven vandaag’, met Marc Verwaeren, pastoor deken Aalst, LDC de Maretak, Albrechtlaan 119A

7 januari, 14u00: ontmoetingsnamiddag, optreden van The Family Band

 

 

 

detailadventAdvent is aangesproken worden, luisteren, op stap gaan en zoeken tot we Hem gevonden hebben.

Moeder Maria heeft het meegemaakt: luisteren en op weg gaan van Nazareth naar Bethlehem. Ook de herders en de wijzen gingen ons voor.

Luisteren ook wij als we aangesproken worden, gaan we mee met de herders om de Messias, de Zoon van God te vinden? Kunnen we luisteren naar een stille oproep en ja zeggen? Is er in onze stal, ons hart, ruimte om Jezus een plaats te geven? Kunnen ook wij iets, het beste, van ons geven als we Hem hebben gevonden om dan weer een andere levensweg te gaan?

Dan keren we weer naar huis, niet als koningen maar als andere mensen, wijzer geworden, het beste gegeven, en Jezus gevonden die vrede bracht aan mensen van goede wil.

 

Elf november, 11u. Alle klokken luidden ter ere van alle mensen die streden – en waarbij velen daarbij het leven lieten – voor land en vrijheid. Oud en jong staan even stil, dankbaar en piëteitsvol. Nooit meer oorlog…?  

Leven uit handen geven

Sint-Martinus was ook soldaat. Nadat hij zijn mantel deelde met een arme, verkleumde man langs de kant van de weg, koos hij ervoor om voortaan dienstbaar te zijn voor de minste mensen. Hij wijdde zijn tijd aan het waarachtig gestalte geven aan het Woord, en gaf op die manier zijn leven uit handen.  

Een koning van goedheid, vrede en waarheid

We sluiten op zondag 25 november, het feest van Christus Koning, dit kerkelijk jaar af met een passage uit het passieverhaal. We vieren geen koning die een gouden kroon draagt of met de scepter zwaait. Zijn koningschap is van een andere wereld. Een wereld van vrede waarin Hij zichzelf ziet als een zorgzame herder. Geen koning van stoere taal, van machtsvertoon, van veldslagen. Maar een koning van waarheid en goedheid, die in Liefde Zijn eigen leven uit handen geeft. En die waarheid moe(s)t gedaan worden.

Waarheid moet je doen

Het moet onmogelijk geweest zijn voor de leerlingen van toen om te begrijpen dat die Jezus koning is. Dat de gevangene en geboeide bij Pilatus, tegelijk soeverein en vrij was. En zelfs na de ervaring van Pasen, is het ook voor ons nog moeilijk te vatten. Dit druist immers in tegen de machtsverhoudingen en wereldpolitiek. Het is enkel door de ogen van het geloof dat we kunnen zien hoe Zijn rijk werkzaam is.    We worden deelgenoot van Jezus’ Koninkrijk als we écht luisteren naar het Woord, het laten werken, en ons doen en laten erop afstemmen. 

Zelfgave wordt op die manier ook onze bestemming, om uiteindelijk leven te vinden bij Hem die alfa en omega is. Een bijzondere uitverkiezing en opdracht, met een lange weg te gaan …

  • Viering Sint-Maarten & Wapenstilstand
  • Christus koning - Heilige Drie-eenheid
  • Christus, gekruisigd

Laudatio voor overleden medewerkers van de Sint-Antoniusparochie

Connectie tussen hemel en aarde op de Sint-AntoniusparochieEen echte herfstdag is het vandaag, bij het schrijven van deze tekst. Straks neemt onze parochie afscheid van één van haar medewerkers, Richard Staelens. Als lid van parochieploeg en kerkfabriek, “gardiaan” van het Capucientje en van de kerk, bezieler en stichter van verschillende parochiale initiatieven, was Richard jarenlang alomtegenwoordig. Hij leidde vele vergaderingen, maar zette zich ook in als klusjesman, sprak de parochianen aan, verkocht tombolalotjes of ging op zoek naar de prijzen. Een eenvoudige, wijze, nobele, aanspreekbare en gewaardeerde volksmens.

Toen het spijtige nieuws van zijn overlijden werd gemeld voelde ik me aangesproken als parochiaan, dankbaar voor al die inzet. Hij bracht in mij opnieuw het parochiegevoel naar boven. Het doet me terugdenken aan de vele medewerkers die ons in de 50 jaar parochie hebben verlaten om thuis te komen bij de Heer. Andere markante persoonlijkheden die horen tot het collectief geheugen én medewerkers die zich quasi onzichtbaar achter de schermen inzetten, allen essentieel en nog steeds een leegte nalatend.

Ik vraag me af welke initiatieven ze daar nu opzetten in de hemel. Houdt men ook daar alle sleutels bij om overal snel te kunnen ingrijpen, volgt men de financiën of activiteiten op, tekent men kaarten en plannen, maakt men muziek, zijn er sobere maaltijden of geschenkenbeurzen, geeft men catechese, is men aan het belotten, … of draagt men eenvoudigweg zorg voor elkaar?          

10 november 2018 - de webmaster

 

Bij het begin van het nieuwe pastoraal jaar blikt Mgr. Van Looy zowel terug als vooruit. Er waren de voorbije zomermaanden zinvolle jongerenkampen en pelgrimstochten, en retraites voor zowel gezinnen als individuen, om zo “even te verwijlen bij de Heer”, schrijft hij. Daaruit kan men kracht putten … voor een nieuw werkjaar. Net als vorige jaren heeft Bisschop Van Looy zelf – zoals dat gebruikelijk is op zijn leeftijd – een ontslagbrief gestuurd naar Paus Franciscus, die dit al of niet kan aanvaarden. Zo lang leidt Van Looy het bisdom. En hij gaat alvast in oktober naar de bisschoppensynode over “jongeren, geloof en het onderscheiden van de eigen roeping”. Het verheugt hem dat er zich jongeren hebben aangemeld voor het seminarie. Maar, elk van ons wordt opgeroepen tot heiligheid in deze tijd, om - naar het voorbeeld van Paus Franciscus - nog meer de levensstijl van Christus aan te nemen. Hiermee herinnert Van Looy ons aan een oproep van de paus die hiertoe vijf sleutels meegaf:

  • doorzettingsvermogen, geduld en zachtmoedigheid;
  • vreugde en zin voor humor;
  • stoutmoedigheid en vurigheid;
  • gemeenschap; en
  • gebed.

Onze bisschop hoopt alvast dat we in het nieuwe werkjaar aandacht hebben voor de kunst van het onderscheiden. Dat we kunnen onderscheiden waartoe we echt toe geroepen zijn. 

Onze deken roept in zijn brief ter gelegenheid van het dekenaal weekend op om anderen nabij te zijn, tot solidaire mensen, mensen die niet onverschillig zijn, maar die juist het verschil kunnen maken en zich engageren.