IlluminationTerwijl de advent voor velen wellicht het meest favoriete liturgische seizoen is en Pasen wordt aanzien als het meest belangrijke hoogfeest, vieren we op Pinksteren hoe Jezus’ opstanding uiteindelijk uitmondt in elk van ons en in de Kerk. We vieren de Heilige Geest, en die heeft alles te maken met het dynamisme van Jezus’ boodschap, vandaag, in onze wereld.

Zijn we grootmoedig genoeg om het vuur van Gods liefde te verspreiden en te werken aan een nieuwe wereld?

Want vergis u niet. Ook al wordt de Heilige Geest vaak voorgesteld als een lieflijke, zachtaardige duif van vrede, getuigt het verhaal van Pinksteren ook van een energieke, luidruchtige, veeleisende Geest die de volgelingen zodanig enthousiasmeert dat ze niet anders kunnen dan vurig verkondigen – over de grenzen van taal en cultuur heen. Zij is niet alleen een trooster, maar ook inspirator, energiebooster, onuitputtelijke engagement in de harde, dagdagelijkse inspanningen voor vrede, voor een nieuwe wereld.

Terwijl ik dit neerpen, moet ik ineens terugdenken aan de bevlogen preek van Michael Curry op het huwelijk van Prins Harry en Meghan. De Geest is Gods drijfkracht die ons herinnert aan wie we zijn en wat onze opdracht is. Het feest van Pinksteren daagt ons uit wanneer we vragen “Zend uw Geest over ons uit”. Zijn we moedig genoeg om aan de verwachtingen trachten te beantwoorden? Zijn we grootmoedig genoeg om het vuur van Gods’ liefde te verspreiden en te werken aan een nieuwe wereld?

(reflectie geïnspireerd op columns geschreven door Sr. McGlone, Sr. Schenk en Fr. Hug, tekening gemaakt door Sr. Southard n.a.v. Pinksteren)

Zalig Pinksteren!

 

Pinksteren

Wie of wat de heilige Geest is, is moeilijk te zeggen. Een geest kan je trouwens zo moeilijk vastpakken. Maar je ziet het wel aan mensen waar iets van uitgaat:  wat ze zeggen, is gemeend; wat ze doen, is echt. Ze stralen iets uit dat met die Geest heeft te maken:  warmte, goedheid, vrede, geduld, begrip, aandacht voor de minsten ...
Ook al zijn er velen wiens levenspad niet over rozen loopt, toch gaat er kracht van hen uit waar je zelf beter van wordt. Zij zijn 'geestige' mensen.  Zij tonen vaak met weinig woorden hoe de Geest altijd werkt! (Carlos Desoete)

Bisschop Hoogmartens deelt in een kort filmpje zijn visie op de betekenis van Pinksteren voor christenen van vandaag. Maar de reflectie van Lieve Wouters spreekt misschien nog meer aan. Zij verwijst naar - net als Carlos Desoete in de bezinning hierboven - naar de "vrucht van de Heilige Geest", en staat speciaal stil bij het geduld: Bidden om de Heilige Geest is bidden om ... geduld. Als je bovendien nog wat meer tijd neemt ... kan je meteen ook 5 vurige pleidooien (door o.a. Dirk De Wachter en zuster Jeanne Devos) lezen voor meer geduld in de huidige ongeduldige tijd.

 

Het orkest en de band van de universiteit van Leicester wensen ook deze zomer op te treden in onze kerk. Hun muziek werd vorig jaar heel gewaardeerd met een zeer goede opkomst. Zij brachten toen klassieke muziek van Bach en Vivaldi, maar ook filmmuziek uit de Sound of Music, Pirates of the Caribbean, en Gladiator, om te eindigen met folk. Dit jaar zal hun concert doorgaan op vrijdag 13 juli 2018 om 20 uur. Dit jaar staan o.a. volgende muziekstukken op het programma: Serenade for Strings (Elgar), Sinfonia Concertante Mvmt II (Mozart), net als filmmuziek uit Thunderbirds, October, Les Miserables, Oregon, Star Trek en Autumn, om opnieuw af te sluiten met wat folk. U kan de affiche als geheugensteuntje alvast downloaden.  

Sint Antonius Leicester6

 

De leden van het parochiekoor en vrienden gaan op 17 juni op uitstap, via Antwerpen, naar Goes en Middelburg. In Goes bezoeken ze het Tropisch Bos van Omnium met een stadswandeling en in de namiddag bezoeken ze Middelburg. Vertrek om 8 uur aan de Capucienenkerk. Inschrijven is mogelijk tot 31 mei bij Mevr. Gaby De Waegeneer (tel. 0486.294.434) of bij één van de koorleden. Prijs € 48.

Sedert 1 mei ging de Mariamaand van start. “Waar men gaat langs Vlaamse wegen” en “Liefde gaf U duizend namen”: deze liederen getuigen van de eerbied die we hebben voor moeder Maria als moedige geloofsvrouw die staande bleef tot onder het kruis en nooit het geloof in de beloofde Messias verloor. Nog steeds gaan vele mensen met een dankbaar hart, of met vele vragen en zorgen, op bedevaart. Onze Lieve Vrouw is bron van inspiratie en geloof.

Zaterdag 28 april was het een feestdag voor 29 jongens en meisjes die in onze kerk het H. Vormsel ontvingen uit de handen van Z.E.H. Kan. De Jonghe. Het was een waardige viering die zeer intens werd beleefd en sereen verliep. Het vele werk dat de catechisten in de vormselcatechese steken, gans het jaar door, én hun extra inzet tijdens de laatste intense voorbereidingsweek, hebben hier ongetwijfeld bijzonder toe bijgedragen. Na de vormselviering, was er een heel verzorgde receptie die zeer druk werd bijgewoond. Proficiat en dank u.

 • SintAntonius Vormsel 2018
 • Sint-Antonius Vormsel 2018
 • Sint Antonius Vormsel 2018

Om de nieuwe kandidaatcommunicantjes te laten proeven van een Eucharistieviering werden ze, samen met hun ouders, uitgenodigd op een instapviering. En ze waren met velen. Deken Marc vroeg allen naar hun naam, en vergat er zelf opzettelijk enkele. Hij vertelde ook op bijzonder kindvriendelijke wijze over Jezus, de Goede Herder. Er werd gretig geluisterd naar zijn verhaal, ondersteund met prenten. God vergeet niemand en laat ook niemand los! De kinderen mochten nogmaals naar voor komen om samen het Onze Vader te bidden, in een kring én spontaan uitgebeeld. Nadien droegen ze ook de vredeswens uit. Een mooie viering!

 • Sint-Antonius Instapviering Eerste Communie 2018 Homilie
 • Sint Antonius Instapviering Eerste Communie Homilie
 • Sint-Antonius Instapviering Eerste Communie Namen
 • Sint Antonius Instapviering Eerste Communie Namen
 • Sint Antonius Instapviering Eerste Communie Onze Vader
 • Sint-Antonius Instapviering Eerste Communie Onze Vader

Het lentefeest van Okra Sint-Antonius was meer dan geslaagd. We begonnen met een stemmige misviering en dachten speciaal aan de overleden leden maar ook aan hen die er wegens ziekte of ouderdom niet bij konden zijn. Het feest begon met een aperitief gevolgd door een overvloedig en gevarieerd buffet met als afsluiter een “merveilleux” en koffie.  Het deed deugd zoveel tevreden mensen te ontmoeten. En dat was de oprechte bedoeling van het bestuur: mensen gelukkig maken. Alle aanwezigen ontvingen viooltjes als aandenken.

 • Sint Antonius Paasfeest OKRA
 • Sint Antonius Paasfeest OKRA
 • Sint Antonius Paasfeest OKRA

Daguitstap 24 mei naar Zeeuws-Vlaanderen; vertrek om 8u aan de Sint-Antoniuskerk. Inschrijven bij Georges Rousseau: 053.399.083

Fietstocht 28 mei: langs rustige wegen (Haaltert). Contactpersoon: Marie-Louise Bael (053.772.700)

 

SintAntoniusNoveenZoals elk jaar vieren we gedurende 9 dinsdagen de noveen ter ere van de H. Antonius van Padua, patroonheilige van onze kerkgemeenschap.De eerste dinsdag van de noveen is 10 april. In de Sint-Antoniuskerk is er elke dinsdag om 18u30 Eucharistie ter ere van deze bijzondere heilige.

Sint-Antonius was een tijdsgenoot van Sint-Franciscus, een franciscaan. Een bescheiden persoon die bijzonder goed kon lesgeven en preken, en die ook wel eens rechtuit durfde de nagel op de kop te slaan. In onze kerk vind je verwijzingen naar het leven van Sint-Antonius in het houtsnijwerk van de preekstoel en in een schilderij aan het altaar bij zijn beeld. Uiteraard staat hij ook bij de andere heiligen van het grote glasraam achter het hoogaltaar.

 

Op pinkstermaandag vieren we voortaan het Feest van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van de Kerk. Dat heeft Paus Franciscus in februari bij decreet laten vastleggen.

Maria kreeg wel al eerder de titel van Moeder van de Kerk, maar dat werd nog niet gevierd. Als dag voor dit nieuwe kerkelijke feest werd niet toevallig gekozen voor een dag verbonden met Pinksteren, pinkstermaandag. Maria was immers bij de apostelen toen zij de H. Geest ontvingen en heeft een rol gespeeld bij het begin van de Kerk.

Het Kerknet artikel Tweede pinksterdag wordt Mariafeestdag geeft extra achtergrondinformatie.