Wij gedenken en herdenken onze overledenen van de maand februari: Katrien Truijens - Richard De Pril - Fabienne Van Hauwermeiren - Anny Buyle - Marie-Paule Kiekens -Marthe Roosen - Georges Blanckaert - Patricia Van Mulders.

HerdenkingOverledenen

"We bidden voor onze lieve doden,
sommigen afgeknakt voor ze bloeiden,
sommigen rustig en vol overgave,
sommigen met de dood lang en pijnlijk voor ogen...
Ze hoorden bij ons.
Bewaar ze in ons hart, Vader, zoals Gij ze in Uw hart draagt voor eeuwig.

Terwijl wij waakten bij jouw bed, terwijl wij waakten bij jouw slapen, terwijl wij waakten bij jouw ademen — herinnerden wij ons het leven met jou, vertelden we soms verhalen van wie je was; beseften wij hoe we met jou zijn verbonden.

Terwijl wij waakten keken wij terug. Wat vergeten leek staat ons weer voor ogen. We denken terug aan jouw zorg om ons. We denken aan jouw inzet voor ons. We herinneren ons jouw eigen manier van doen.

Terwijl wij waakten, soms zelf even wegslapen, soms even weggegaan, zijn we toch bij jou. Ons praten, zwijgen, denken en doen zijn gericht op jou.

Terwijl wij waakten aan de grens, trok jij naar de rust, de oeverloze vrede, de berg op om er in Gods tent te mogen wonen. Als je het zelf niet kunt geloven, hopen anderen het voor jou.

Met Aswoensdag zijn we de veertigdagentijd begonnen. De palmtakjes waarmee we verleden jaar op Palmzondag Christus huldigden als Zoon van de Vader met een goddelijke boodschap van vrede, liefde en barmhartigheid, werden verbrand tot as. Met het assekruisje gedenken we dat we van stof zijn en eenmaal tot stof zullen wederkeren. We proberen soberder te leven, om te bezinnen en meer tijd te maken voor God, en om solidair te zijn met de mensen in nood, dichtbij en veraf. 

  • Sint Antonius Aswoensdag 2019 zegening vuur
  • Sint Antonius Aswoensdag 2019 Assekruisjes
  • Sint Antonius Sobere solidaire maaltijden 2019 1
  • Sint Antonius Sobere solidaire maaltijden 2019 2

De sobere solidaire soepmaaltijden startten alvast met veel enthousiasme. Het is reeds de 27° keer dat gedurende de veertigdagentijd elke vrijdagmiddag mensen hier samenkomen bij een lekkere groentensoep, een paar sneden brood en een kaasje. Sober maar niet somber! Een equipe van trouwe medewerk(sters) bedienen de mensen met een smile. Deze gezelligheid (zie foto’s) brengt ook solidariteit want met de opbrengst worden mensen in nood geholpen: kinderen uit een achterbuurt in Pakistan, boeren in Guatemala via het project van Broederlijk Delen, en mensen hier bij ons door de acties van Mensen voor Mensen. Uw steun doet mensen hopen.

 

Op 9 maart had hier de doopviering plaats van de tweeling Zoey en Hailey, kindjes van Steven en Cherish Fernandes. Het was een Filipijns doopfeest. Met meer dan vijftig woonden ze de doopviering bij, een jeugdig gevarieerd publiek. Hun feest begon al vroeg in Antwerpen. Daarna kwamen ze naar Aalst, om uiteindelijk het feest af te sluiten in Grembergen. Gelovige, enthousiaste mensen. Proficiat!

Sint Antonius Doopviering

Met Aswoensdag gaan we de veertigdagentijd in, een tijd van bezinning, gebed en solidariteit. Regelmatig, voor een moment, uit het drukke ritme en leven van elke dag stappen om te bezinnen, in de stilte van een kerk, of in een hoekske in huis.

In stilte en gebed ontmoeten we onszelf met onze onrust.

In stilte en gebed ontmoeten we onszelf met onze onrust. Onze plannen, zorgen of verdriet mogen we in de handen van de Heer leggen, aan Hem toevertrouwen. In het gebed vinden we opnieuw rust, worden we weer mens.

In stilte en gebed ontmoeten we de wereld.

In stilte en gebed ontmoeten we de wereld, andere mensen in nood of verdriet. Hun vragen, eenzaamheid en angsten, raakt ons opnieuw over de grenzen van verschillen heen. In gebed worden we weer medemens.

Staren we ons soms blind op de wereld met al zijn oorlogen en mislukkingen, of op de rancune, verdriet of moedeloosheid in eigen hart … dan is er het gebed. Er is nog een andere wereld dan de wereld waarin ik leef. In de stilte van het gebed vinden we rust en worden we solidair. Ook Jezus veranderde van gelaat. Veertig dagen lang nam Hij de tijd om terug om terug kind van God te worden, om terug mens en medemens te worden.  

In stilte en gebed vertoeven we bij God.

In gebed vertoeven we bij God. In gebed ervaren we Zijn zachtmoedigheid, Zijn barmhartigheid, Zijn zorgzaamheid voor mens en wereld. In gebed ervaren we Zijn genade en oproep om telkens opnieuw die waarden terug waar te maken in onze eigen (leef)wereld.

In stilte en gebed moedigt Hij ons aan tot actie.

 

LogoOkraSmall2

 

maandag 15 april  Paasfeest, feestelijk koud buffet 
dinsdag 23 april Okra-academie: "Paaseiland - mythen en feiten", door Morgan De Dapper, Prof. Em. Geografie Universiteit Gent

 

Het volledige programma kan u eveneens downloaden: Jaarprogramma OKRA Sint-Antonius 2019.  

 

LogoOkraSmall2

 

maandag 18 maart  Ontmoetingsnamiddag: Optreden van Goochelaar Zirnitra. 
dinsdag 26 maart Okra-academie: "De vrijmetselarij gisteren en vandaag: nog steeds onbekend en onbemind", door Jacky Goris, voormalig Algemeen Directeur Go! en vrijmetselaar
donderdag 28 maart Wandeling

 

Het volledige programma kan u eveneens downloaden: Jaarprogramma OKRA Sint-Antonius 2019.   

 

Het motto is bewegen, bewegen. Dit hebben we gedaan in het Kravaalbos in Meldert. Het zonnige lenteweer was dan wel voorbij, maar de voorspelde regen bleef achterwege. De natuur begint te herleven, sneeuwklokjes, speenkruid en andere bloemen doen hun best om tot bloei te komen. We hebben ervan genoten, en na 10 km hadden we de nodige 10.000 stappen gezet. Op naar een volgende wandeling!

Sint Antonius Okra wandeling in Meldert

De nieuwsgierigheid en de aandacht van maar liefst 58 aanwezigen op deze OKRA ontmoetingsnamiddag in februari werd ruimschoots beloond. Het thema was op de huid of beter “op de ogen” geschreven en werd gebracht door oogarts Margot Claus. Ze deed het met verve; klaar, duidelijk en vlot.

Een beeld met doorsnede van het oog toonde de werking aan van het netvlies, de oogzenuw, de gele vlek (macula), …maar ook de problemen die het ouder worden met zich meebrengen; de symptomen, de risicofactoren en de remediering. We leerden heel wat bij over presbyopie (leesbril), cataract, glaucoom, leeftijdsgebonden maculadegeneratie, glasvochtloslating en netvliesloslating maar ook over de invloed van algemene gezondheidsproblemen (vb diabetes, beroerte…). In het slotwoord werd gewezen op het belang van een gezonde levenswijze (niet roken, groenten eten, blijven bewegen…).

Ook ditmaal hebben de afwezigen een boeiende uiteenzetting gemist. (Mevr. Olive Marcoen)

 

KantileneJohannesPassieNaar aanleiding van zijn 30-jarige bestaan, zingt het gemend koor Kantilene de Johannespassie van Bach op 30 en 31 maart in de Sint-Jozefkerk.

Alle info krijgt u met een muisklik op de affiche. 

Warm aanbevolen!

 

 

 

 

 

Deze maandelijkse lezingen over diverse thema’s worden warm aanbevolen door een parochiaan.

De gastsprekers in maart, april en mei zijn Emmanuel Van Lierde, hoofdredacteur van het blad Tertio (maart), Peter Malfliet, woordvoerder van onze bisschop en verantwoordelijk voor jongeren- en gezinspastoraal, en Luc De Visscher, schriftcommentator in Kerk & Leven. Emmanuel Van Lierde heeft het over het Laatste Avondmaal in de kunst. Luiden de doodsklokken over het Christendom, of stapt het nu pas uit de kinderschoenen? Deze laatste stelling wordt verdedigd door Peter Malfliet. Tenslotte heeft Luc De Visscher het over Maria en belicht wat er over haar bekend is in en buiten de bijbel, en de grote impact die ze heeft gehad.

Toegang gratis.

Wanneer: dinsdag 12 maart, 9 april en 14 mei om 15u

Waar: Grote Zaal van de Abdij van Dendermonde, Vlasmarkt 23

Bron: http://www.abdijdendermonde.be/Conferenties.html