30ste interreligieuze vredesontmoeting in Assisi: geduldig vredeswerk

In september vond de 30ste interreligieuze vredesontmoeting plaats, ditmaal in Assisi, de stad van Sint-Franciscus. Georganiseerd door de Sint-Egidiusgemeenschap brengt het religieuze leiders en afgevaardigden van politiek en cultuur samen. In de Belgische delegatie waren meer dan dertig leden en sympathisanten van het Sant’Egidio samen met de bisschoppen Johan Bonny, Jean-Pierre Delville van Luik en Leon Lemmens van het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, ook de Brusselse opperrabbijn Albert Guigui, vicevoorzitter Mohamed Achaibi van de moslim executieve samen met het hoofd van de Belgische imams en moslimtheologen, Taher Tugjani, en ten slotte de orthodoxe metropoliet Athenagoras Peckstadt. Vijfhonderd religieuze leiders stuurden samen een vredesverklaring de wereld in.

Spijtig genoeg bleven de Vlaamse media – op KerkNet na – doof en blind voor deze bijeenkomst.De media staan op de eerste rij telkens de naam van God misbruikt wordt voor oorlog of geweld. Maar als de wereldgodsdiensten elkaar ontmoeten om samen een boodschap van vrede te verspreiden, geven ze geen aandacht. Onze media verwaarlozen aldus hun maatschappij-opbouwende rol’ merkte Mohamed Achaibi op. ‘We weten al langer dat media meer geïnteresseerd zijn in conflict en geweld dan in harmonie en vrede, maar laat ons de raad van het Evangelie ter harte nemen: Doe goed en zie niet om’ reageerde nog Johan Bonny.

Vredeswerk vraagt geduld, maar gaat verder. Zo kwamen er ook enkele concrete resultaten van het netwerk aan vredestichters in de geest van Assisi aan bod. De president van de Centraal-Afrikaanse Republiek, Faustin Archange Touadéra, dankte Sant’Egidio expliciet voor het geleverde werk. ‘De religieuze leiders in mijn land, zowel christenen als moslims, zijn niet in de val van het religieuze conflict gestapt en hebben zo een burgeroorlog weten te vermijden.’ ‘Na elke bijeenkomst komt het er ook op aan de boodschap in onze gemeenschappen en moskeeën uit te dragen, en hierover rechtstreeks onze imams te briefen’ aldus nog Mohamed Achaibi.

Bisschop Johan Bonny wijst op drie elementen om het succes van deze editie van de interreligieuze bijeenkomsten te vatten. ‘Enerzijds was er de aanwezigheid van paus Franciscus, die zich duidelijk inspireert op Sint-Franciscus en de ‘poverello’ van deze tijd probeert te zijn: voor de armen en voor de vrede. Verder was er natuurlijk de magie van de stad Assisi, die de franciscaanse spiritualiteit als het ware uitademt en waar paus Joannes Paulus II dertig jaar geleden het profetische idee had alle religieuze wereldleiders samen te brengen. En uiteindelijk telde ook het moment in de geschiedenis: het was de eerste keer dat de wereldgodsdiensten elkaar ontmoetten sinds de vele tragische gebeurtenissen van de voorbije maanden, in Parijs, in Brussel en Zaventem, in Nice, in Saint-Étienne-du-Rouvray en op zovele plaatsen op de wereld. Ja, dit waren werkelijk profetische momenten en profetische gebaren van onderlinge verstandhouding. Toch is het werk niet af. Sommige religieuze leiders bleven afwezig om geopolitieke of kerkpolitieke redenen. Nochtans had men graag bijvoorbeeld de moslimleiders uit het beproefde Syrië samengebracht met de orthodoxe bisschoppen uit die streek. Er is ook nog religieuze diversiteit dat het overleg moeilijk maakt.

Bron: Kerknet, https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/blog/een-belgische-terugblik-op-assisi