Het doel van de V.Z.W. is het beheer van de parochiale bezittingen, zowel van de roerende en onroerende goederen. Vooral het beheer van 't Capucientje vraagt bijzondere aandacht.

Tevens kan iedere werkgroep, indien daar behoefte aan bestaat er terecht voor alle mogelijke bijstand.