“A la guerre comme à la guerre” liet viroloog Marc Van Ranst zich ontvallen bij het begin van de bruuske invoering van de strenge lockdownmaatregelen. Al te gemakkelijk werden deze beslissingen als bescherming tegen een ‘oorlog’ gebrandmerkt, weliswaar tegen een onzichtbare vijand.

In een opiniestuk van Tertio weerlegt filosofe D. van Brederode deze stelling: “We zijn gevangenen van een denkfout waarin het virus als een bedreigende, vernietigende vijand wordt gezien. Maar het virus doet dat niet met opzet, vanuit een wil tot macht. Het virus handelt niet vanuit wrede onmenselijkheid. Dàt kunnen alleen mensen. Het virus mag meedogenloos lijken, maar het weet helemaal niet wat mededogen is. Wij mensen weten dat wél”. Zij hoopt dat regeringsleiders maar ook journalisten en hoofdredacteurs zullen stoppen met dit ongepaste taalgebruik. Hier is geen sprake van oorlog want er zijn inderdaad geen doelbewuste misdadigers, frontlinies noch wapens. “Waar die wél zijn, dient dat te worden benoemd, aan het licht gebracht en vreedzaam ontmanteld” schrijft ze verder, “En dat alvorens we geloven dat oorlogen ook een soort virussen of natuurrampen zijn”… (uit Tertio, mei 2020)

Marcel - juni 2020