De vormselcatechese heeft tot doel de 11 -12 jarigen voor te bereiden op hun Heilig Vormsel. De 11-12 jarigen willen dank zeggen voor hun gedoopt zijn en kiezen nu zelf om hun doopbeloften uit te spreken. Zij willen verder groeien in hun geloof, dat gaat niet altijd vanzelf. Met de hulp van verscheidene mensen zijn ze al een stuk op weg.

Deze catechese wordt gegeven door vrijwilligers-catechisten, die zich belangeloos inzetten om het werkjaar tot een goed einde te brengen. Ze verzorgen regelmatig de zondagsmissen door kindvriendelijke momenten, en regelmatig zijn er ook thema-missen, die speciaal voorbereid worden door de vormelingen en catechisten.

OPROEP: Wie over enige vrije tijd beschikt, een beetje creatief is, graag om gaat met 11-12 jarigen en wil catechese geven, er is steeds vrijblijvende informatie te verkrijgen bij P.Paul of bij de catechisten.