Pasen2019new

Wat was het heuglijk om gisterenavond de klokken feestelijk te horen luiden, want terwijl drones vandaag hun paaseitjes droppen, vieren wij de kern van ons geloof! Bijzonder graag deel ik met u dan ook een aantal paaswensen en visies.

Onze pastoor-deken Marc Verwaeren schreef inspirerende, activerende paaswensen waarin altijd weer opstaan hét paaswerkwoord is. Hulpbisschop van Brussel Jean Kockerols koos voor de locatie van zijn paaswensvideo een sociale kruidenierswinkel uit waar mensen getuigen van het Evangelie, andere mensen helpen opstaan. Pater Paul blikt in zijn paaswens reeds vooruit naar bijzondere ontmoetingen met de verrezen Heer:   

"Pasen gebeurde: voor Maria toen ze zoekend in de tuin der doden haar naam hoorde noemen. Voor Petrus en Johannes toen ze opgejaagd en buiten adem aan het graf arriveerden. Voor Thomas toen hij nog wat angstig en onzeker Jezus mocht aanraken. Voor de Emmaüsgangers toen ze met die onbekende brood en beker deelden. Pasen gebeurt nog steeds daar waar mensen elkaar mogen horen, zien en met hun naam aanspreken. Dan verrijzen mensen, staan weer op en komen elkaar nabij. Daarom mogen we u allen, ziek of gezond, triest of blij, zonder uitzondering, van ganser harte een zalig Pasen toewensen!"

Het is meteen een uitnodiging om ook de komende 50-dagen tijd - tussen Pasen en Pinksteren - met ons mee te beleven.  

StilleZaterdag2019

Wat moet het een hectische dag geweest zijn, die Goede Vrijdag. Een massa mensen op de been, emoties hoog oplaaiend. Toenmalige machtshebbers schuiven verantwoordelijkheid tactisch naar elkaar én van zich af. De beslissing is aan het volk, maar het draagvlak kenterde van Palmzondagvreugde voor de bevrijder naar diepe ontgoocheling en verraad, en dus doodstraf voor de godslasterende opiniemaker.

De waardigheid en sereniteit waarmee Jezus zijn ondervraging, marteling en langzame kruisdood ondergaat staan hiermee in schril contrast. Jezus troost de vrouwen, bidt voor zijn beulen, belooft het paradijs, en geeft de geest. Hij was niet de eerste en niet de laatste die onmenselijk moest lijden. Maar Zijn gebed lijkt de heftigste gevoelens af te zwakken: het verlangen naar wraak. Hij verzoent de mens met zijn ergste vijand en dat is de dood.

Vandaag, op Stille Zaterdag, keert de rust terug. We staan verstillen bij het graf. Bijna onmerkbaar is er toch ook nu een hoopvolle ondertoon. Het eindigt niet bij het lijden. Blijven treuren zal geen optie blijken te zijn! Paus Franciscus schreef: "God gaat ons altijd vooraf. God verrast steeds. Dankzij Hem volgt op de nacht van Goede Vrijdag, de morgen van Pasen die in staat is de hele wereld met hoop te vervullen". Alvast welkom op de Paaswake of de Paasvieringen!   

WitteDonderdag2019

De evangelielezing op Witte Donderdag start bij het avondmaal, het laatste, Judas zal Jezus later overleveren. Jezus - de Meester - wast, tegen alle wereldse logica in, de leerlingen de voeten.

Witte Donderdag is een dag van hoop: deze God is een dienende God. Hij is geen heerser, maar een dienaar van mensen" - Ilse Cornu

De lezing is slechts een kort fragment uit een lange bewogen dag, waarop Jezus het voornaamste gebod formuleerde, en het brood brak en de wijn deelde om Hem te gedenken.

Gedachtenis en overlevering

Iedere zondag herdenken we deze dag waarop de Eucharistie werd ingesteld. Gedachtenis en overlevering, Kardinaal Daneels gebruikte ze als twee sleutelwoorden van deze dag, in alle betekenissen. 

Uw wil geschiede

Jezus zal later in de hof van Olijven eenzaam en angstig bidden “Uw wil geschiede”. Hij wordt verpletterd door het kwaad van de wereld, maar vertrouwt zich rotsvast toe aan de liefde van de Vader. En daarom is het ook een moedig gebed, iets wat we zelf ook bidden in het Onze Vader ...

"Voor een gelovige is dit meer dan een hoop, het is een zekerheid. God is bij mij." - Paus Franciscus   

 

Palmzondag Sint-Antonius 2019

De Goede Week, de laatste week van de Vasten, en vooral Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, vormen een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Samen met Pasen herdenken we deze dagen de kern van ons geloof. Kolet Janssen pende enkele bedenkingen neer bij wat ze noemt "een week met een randje". Warm aanbevolen is tevens de gids bij de Goede Week waarin ook aandacht wordt besteed aan de gebeurtenissen tussen Palmzondag en Witte Donderdag.

De juichende mensen die uitkijken naar hulp en bevrijding, de hogepriesters die tegen alle verwachting in Gods werk niet herkennen of willen erkennen, Maria Magdalena, Judas, Petrus, ... Zoveel mensen, zoveel opinies, zoveel gevoelens. In wie herkennen wij onszelf?    (14/04/2019)

 

In onze hoofdkerk wordt op de vooravond van carnaval een Oiljsterse mes gevierd. Na de "drie zotte dagen" zijn er de aswoensdagvieringen op de verschillende parochies. In Ninove kan je na de viering ’s middags een sobere maaltijd nuttigen in de rust van het klooster. De opbrengst gaat naar Broederlijk Delen. Een mooi initiatief om aswoensdag ook écht door te laten dringen. Wie dat wenst kan tijdens de vasten bovendien iedere dag een e-mail ontvangen met de bijbeltekst en gebedssuggesties, geloofsimpulsen, citaten en tips om beter te leren bidden. Deze online vastenretraite van de jezuïeten heeft dit jaar als thema Jezus ging de berg op. Ze nodigt uit om ook de berg op te gaan, Jezus achterna: een niet geringe inspanning, maar ook een onvermoed uitzicht.