Parochiale leiding

E.H. Deken Hans Vandenholen is onze parochiale administrator, tevens pastoor van de Parochie Sint-Martinus, net als deken van Aalst. Pater Paul, onze emeritus pastoor, neemt ook nog een aantal taken op zich, ter ondersteuning van deken Hans.

HansVandenholen
E.H. Deken Hans Vandenholen
Pater Paul, em. pastoor Sint-Antoniusparochie
Em. Pastoor Pater Paul Segers