Onze eerste activiteit van 2020 was een ontspannende muzikale namiddag met Luc Around. Zoals de naam het aangeeft werden wij vergast op een gevarieerd repertoire van liedjes. Iedere aanwezige kreeg een drank aangeboden om te toasten op een goede gezondheid. Daarna werd er flink gepraat over alle voorbije samenkomsten met familie en vrienden en over alles wat zo nodig moest worden medegedeeld; in één woord is dat “ontmoeten”. Om de namiddag af te sluiten was er een lekkere koffie en koeken. Wederom gezelligheid troef!

Tot binnenkort.   

Sint Antonius OKRAOntmoeten1

           Sint Antonius OKRAOntmoeten3