Huwelijk

Het huwelijk wordt door de verloofden tijdig (dit is minstens drie maanden op voorhand) aangevraagd bij de parochiepriester gezien het belang van de beslissing die door de verloofden genomen wordt door voor elkaar te kiezen in het huwelijk, is het essentieel dat zij zich ernstig op die grote stap in hun leven voorbereiden.

Een concrete stap in die voorbereiding op het huwelijk is het volgen van een dekenale verloofdencursus. Dit zal in de toekomst meer en meer verwacht en gevraagd worden. Bij aanvraag van het huwelijk zullen dan ook de data meegegeven worden om u te laten inschrijven in de verloofden-pastoraal.

Aanvraag en voorbereiding op het huwelijk gebeurt volgens afspraak, bij Deken Hans (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 053.21.31.95).

Huwelijk2    Huwelijk3