Ziekenzalving

Het sacrament van de ziekenzalving is een aangrijpend gebeuren voor de zieke en de aanwezige familie. Het geeft hulp en steun, het versterkt tegen de angst voor de dood; het helpt om het lijden en de realiteit moedig te aanvaarden. Heel dikwijls geeft het rust, voelt men zich gedragen door Gods barmhartigheid en brengt het een diepe band van verbondenheid en verzoening met God en de aanwezigen.

Wat gebeurt er tijdens een zalving?

In het sacrament van de ziekenzalving bidden we om kracht voor wie ernstig ziek is. Omringd door vrienden en familie, door samen te bidden en met zegenende gebaren nabij te zijn, ontvangt men het sacrament. De zieke voelt zich dan gesteund omdat de ziekte niet meer alleen moet dragen worden: vrienden helpen dragen, en ook God helpt met Zijn genade.

Door de gebaren van handoplegging en zalving wil de priester aan die zieke mens Gods nabijheid tastbaar maken. De priester brengt de Heilige olie aan op het voorhoofd en op de handen met de woorden: “Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door Zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van Zijn Heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven”. Ook de aanwezigen raken de zieke mens met een kruisje, een zoen, een intense omarming. Het concretiseert de verbondenheid van de zieke met God en de medemens.

Wie kan de ziekenzalving ontvangen?

De ziekenzalving is niet alleen bedoeld voor de stervenden, maar ook voor zwaar- en langdurig zieken en hoogbejaarden of bij een zware operatie. De ziekenzalving, vroeger als het sacrament van de stervenden beschouwd, werd uitdrukkelijk geherwaardeerd als sacrament van de zieken. Mensen die ernstig ziek zijn of zich door hun hoge leeftijd in hun bestaan bedreigd voelen, kunnen daarom vragen het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen.

Zou het niet een goede stap zijn om op onze parochie de zieken en bejaarden de gelegenheid te geven om elk jaar de ziekenzalving te laten ontvangen?

Een ziekenzalving aanvragen

De aanvraag voor een ziekenzalving kan bij Pater Paul Segers, Capucienenlaan 97, 053/70.33.51, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Huwelijk

Het huwelijk wordt door de verloofden tijdig (dit is minstens drie maanden op voorhand) aangevraagd bij de parochiepriester gezien het belang van de beslissing die door de verloofden genomen wordt door voor elkaar te kiezen in het huwelijk, is het essentieel dat zij zich ernstig op die grote stap in hun leven voorbereiden.

Een concrete stap in die voorbereiding op het huwelijk is het volgen van een dekenale verloofdencursus. Dit zal in de toekomst meer en meer verwacht en gevraagd worden. Bij aanvraag van het huwelijk zullen dan ook de data meegegeven worden om u te laten inschrijven in de verloofden-pastoraal.

Aanvraag en voorbereiding op het huwelijk gebeurt volgens afspraak, bij Deken Hans (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 053.21.31.95).

Huwelijk2    Huwelijk3 

Misintenties

Wat zijn misintenties?

De priester kan een Eucharistieviering speciaal opdragen aan een overledene, een zieke, uit dankbaarheid, voor een veilige reis, voor steun in een moeilijke situatie voor vrede enz. 

Het gebruik van misintenties kent zijn oorsprong in de liturgie zelf. Bij het klaarmaken van de gaven, brood en wijn, brachten de gelovigen ook hun gaven naar voor. Aanvankelijk waren dat gaven in natura, later in geld. Deze gaven waren een teken van een persoonlijk deelnemen aan de eucharistie. De opbrengsten van deze gaven dienden voor de zorg van de behoeftigen, de werken van de kerk en het onderhoud van de priester. In de loop der tijden zijn de omstandigheden veranderd en is men tot vaste bedragen gekomen voor de intenties (bron Parochie in Zottegem-Kerknet). 

Deze mis- of gebedsintenties worden ook bij de voorbeden vermeld, indien gewenst geanonimiseerd als “een bijzondere intentie”. Het gebed wordt zo gedragen door alle aanwezigen.

Praktisch

Voor welke vieringen kan een misintentie worden aangevraagd?

De gebedsintentie kan besteld worden voor de Eucharistieviering(en)

  • op zaterdag om 17u00
  • op zondag om 19u30
  • op dinsdag of woensdag, telkens om 18u30

Wat kost een misintentie?

Een misintentie kost 15 euro per eucharistieviering. 

Hoe aanvragen?

Aanvragen voor misintenties gebeuren bij Pater Paul Segers, Capucienenlaan 97, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 053.70.33.51. Je kan hem hiervoor persoonlijk aanspreken, bellen of mailen. Je kan ook een briefje in de bus steken. Het is hierbij telkens heel belangrijk de nodige informatie te bezorgen (zie hieronder). Vermeld duidelijk: 

  • de precieze datum waarop u de intentie wil laten doen
  • de naam van de persoon/personen voor wie u de intentie aanvraagt en/of de reden 

Regel met Pater Paul ook de betaling.  

Dien de aanvraag tijdig in. Indien u wenst dat deze intentie ook verschijnt in het parochieblad Kerk en Leven, dat is het belangrijk dat u de aanvraag minstens drie weken op voorhand doet. Voor de grote vakantie liefst anderhalve maand op voorhand. 

Uitvaart

Wanneer iemand sterft, kan je in de kerk in een eucharistieviering of een gebedsdienst gelovig afscheid nemen.

In principe neemt de familie contact op met de begrafenisondernemer. Via de ondernemer kan dan een dag en uur afgesproken worden in overleg met de pastoor of de gebedsleider. Die neemt vóór de uitvaartdienst contact op met iemand van de familie voor een rouwbezoek. Dan kunnen verdere afspraken worden gemaakt over de uitvaartviering.

De contactpersoon voor uitvaarten in de Sint-Antoniuskerk is Z.E. Heer Deken Hans Vandenholen, Sint Martensplein, 5, tel. 053.21.31.95, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

overlijdens 700x180

Ouderen- en ziekenzorg

Regelmatig bezoekje 

Door de toename aan privacy, wordt het moeilijker om vereenzaamde, thuis-gebonden, of ernstig zieken te ontdekken. Dus: kijk je uit naar een bezoekje op regelmatige basis, laat ons iets weten en we zenden iemand uit jouw buurt op pad. Contacteer daarvoor Pater Paul (Capucienenlaan 97, 053/70.33.51, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of Marina (053/21.36.12).

Sint Antonius Ziekenzorg

Communie ontvangen 

Op hoogdagen wordt de communie gedragen naar alle zieken en bejaarden die dit uitdrukkelijk verlangen. We voorzien we de mogelijkheid dat de communie bij zieken of bejaarden afwisselend wordt gebracht door P. Paul en door een leek (familielid of medewerker van ziekenzorg) op de hoogdag zelf.

Zieken en bejaarden die regelmatig de communie willen ontvangen kunnen dit. Hun familieleden of een medewerker van ziekenzorg krijgen tijdens de eucharistieviering op zondag de communie in een pixis mee. Zij brengen dan de Heer Jezus bij hun zieken of bejaarden.

Wil je de communie regelmatig bij U thuis ontvangen, neem dan contact op met Pater Paul (Capucienenlaan 97, 053/70.33.51, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of Marina (053/21.36.12).

CommunieZieken