Hoogdag van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Magnificat anima mea Dominum” - Hoog verheft nu mijn ziel de Heer – zo start Maria haar lofzang. We horen ze op deze hoogdag in het Lucas-evangelie dat een ontmoeting tussen Maria en haar nicht Elisabeth, beiden zwanger, schetst. De “dienstmaagd” van de Heer geeft blijk van een groot vertrouwen, een groot geloof in God. Een geloof dat zich ook niet zomaar neerlegt bij het onrecht in de wereld. “Het magnificat is geen zoet Marialiedje”, zoals Pastoor Jan uit de naburige parochie Erpe-Mere schrijft in zijn hoogdagwens, waar ik u graag naar doorverwijs. Hanna Lamm maakte op haar beurt – geïnspireerd door dit Magnificat – onderstaande gedicht.

Van harte een zalige, ook u inspirerende hoogdag toegewenst!


Magnificat

P.S.: Het glasraamdetail is genomen in de Onze-Lieve-Vrouw van Troost-kapel van onze Sint-Antoniuskerk. Eigenlijk is het een artistieke interpretatie van het dogma “Maria onbevlekt ontvangen”, verheerlijkt door verschillende leden van de Franciscaanse orde (uiteraard passend in de voormalige kloosterkerk). Maar met alle engelen die Maria tegemoet lijken te komen en de Heilige Drievuldigheid in het glasraam hogerop, doet doet dit ook wel denken aan een hemelvaart.