Weekvieringen in de 40-dagentijd

Om in deze vastenperiode onze gelovigen de kans te geven zich intens voor te bereiden op Pasen wordt vanaf vrijdag 19 februari elke dag van de week een eucharistieviering aangeboden in de centrumkerken van Aalst Linkeroever. Voor onze Sint-Antoniuskerk betekent dit dat er vanaf dinsdag 23 februari opnieuw weekvieringen doorgaan op dinsdag- en woensdagavond. We moeten wél de corona-maatregelen goed blijven opvolgen. Het maximum aantal gelovigen dat aan deze vieringen kan deelnemen blijft beperkt tot 15 personen. Indien dit aantal is bereikt, zijn we genoodzaakt om de deur te sluiten. We hopen op uw begrip en we vragen ook om elkeen de kans te geven een eucharistieviering mee te maken.

Aswoensdag

Woensdag 17 februari start de vasten. Er zal geen traditionele misviering met aswijding zijn. Maar, tussen 18u en 19u. kan wie dat wenst langskomen om een askruisje te ontvangen. Uiteraard dient dit te verlopen met respect voor de op dat ogenblik geldende coronavoorschriften. Graag dus afzonderlijk langskomen en voldoende gespreid. Als er al teveel (meer dan 15 mensen) in de kerk aanwezig zijn, gelieve dan de kerk te verlaten, even te wachten of later terug te komen. Wie in de loop van de dag zo eens de kerk binnen komt, kan ook altijd bellen aan de biechtstoel links. 

Je kan ook in andere kerken van parochie Aalst-Linkeroever terecht voor een askruisje: meer info

 

 

Maria Lichtmis of Opdracht van de Heer, 2 februari

 

Op bezoek, luisterend

Deze dagen voelen anders aan dan gewoonlijk. Kerst en al die andere kerkelijke feestdagen werden soms eenzaam beleefd. Toch komen mensen de kerk eens binnen, zoals de herders en de koningen. In die stilte spreken de bewoners van de stal tot ons. Het bezoek maakte hen toen gelukkig.

Zijn ook wij blij met een bezoek of gaan we eens op bezoek? Binnen onze kleine bubbel gaat dat. Bij anderen kunnen we gewoon eens aanbellen en aan de deur blijven. We hoeven daartoe niet uitgenodigd te zijn. Even aanbellen wordt zo immers een kleine verassing, een deugddoende ervaring. En vervolgens? In de eerste plaats luisteren, ook naar klaagliederen, want elk verhaal is zo betekenisvol. Zoals de bewoners van de kerststal een boodschap te vertellen hadden.

Ook de wijzen waren niet enkel getuigen, maar hebben tevens geluisterd, en keerden langs een andere weg terug. Ook wij gaan terug naar huis na een kerk- of deurbezoekje, als een andere mens, als we tenminste geluisterd hebben.

Tussen hoop en treurnis

We beleven rare tijden: zowel op persoonlijk, familiaal als kerkelijk vlak. En toch is de lente op komst, de dagen worden langzaam langer, en mensen hopen zich terug veilig te mogen voelen na de vaccinatie. Ondertussen zorgen mensen voor mensen, voor zieken en ouderen, en in de vele wooncentra en hospitalen.

Ondanks de hoopvolle vooruitzichten, er is veel gebeurd en treuren vele mensen om wie ze hebben verloren. Pastoor Matthias Noë uit Izegem zingt over hoe het leven verder gaat ook al lijkt het stil te staan na het overlijden van een dierbare. Het is bedoeld om alle mensen die iemand zijn verloren een hart onder de riem te steken. De tekening in het clipje werd gemaakt door een studiegenoot van Matthias, namelijk kapucijn Igor De Bliquy.