ANNO 2020

Een gelukkig nieuwjaar en oudere mensen voegen er spontaan aan toe en een goede gezondheid.

Er is geen geluk zonder pijn, geen gezondheid zonder goede levensstijl, geen hoop en zonder twijfel, geen vriendschap zonder luisteren, zwijgen en spreken.
Er is geen verbondenheid zonder toenadering, geen goede verstandhouding zonder gesprek, geen vrede zonder onopgeloste misverstanden en geen vriendschap zonder ontmoeting.

Ook dit jaar zal zijn verrassingen meebrengen, onverwachts goed nieuws en onvoorziene pijnlijke gebeurtenissen. Er zal vrede zijn maar ook misverstanden, geluk en eenzaamheid. Dagen van twijfel en onzekerheid, van donkerte en uitzichtloosheid, maar ook van vreugde en nieuwe hoop, van zonneschijn na donkere wolken.

Telkens weer noodzakelijke ingrediënten: stappen naar elkaar, een uitgestoken hand, een warme blik, een stamelend woord, een nieuwe ontmoeting.

In de stilte van ons hart willen we elke dag opnieuw streven om te verwezenlijken waar we nog niet slaagden, dan zal in ons de verandering  zich voltrekken waarin we niet meer geloofden. Dit kan dankzij ons en uw gebed.

Zalig en heilvol nieuwjaar!

Terugblik op de kerstvieringen in de kerk en rustoord, en op de ziekenzorg-actie

Kerst vieren

Ook dit jaar vierden we traditiegetrouw de middernachtmis met een 153 aanwezigen in een serene sfeer. Geen koor met orkest meer, maar wel warme samenzang van gekende oude vlaamse kerstliederen en mooi orgelspel. Ze raken nog het hart en het gemoed.

Op kerstdag zelf was er ’s avonds de ‘stille’ avondmis met een 166 aanwezigen, mensen die van heinde en verre gekomen waren. Ze hebben geluisterd en een deel van de mensen is nog even blijven zitten na de zegen, luisterend naar het zeer mooie vioolspel van een 6-tal ontroerende kerstmelodieën. Dank u wel Laura daarvoor! 

Na elke viering werden kerstkaartjes uitgedeeld.

Kerst (helpen) beleven

De medewerkers van Ziekenzorg Sint-Antonius gingen weer op weg om aan een 150-tal mensen een kerstwens en kerstgeschenken te presenteren. Een gewaardeerd gebaar.

De mensen van rustoord Sint-Job kwamen ook samen in een Eucharistieviering, baden met geloof en zongen met frêle stem maar enthousiast de eenvoudige, mooie vlaamse kerstliederen. Ik vraag me dan in stilte af wat een levensgeschiedenis ze hebben beleefd. Ook chapeau aan de begeleid(sters) en vrijwilligers.

 

Terugblik op het OKRA kerstfeest

Tijdens de kortste en donkerste dagen van het jaar heeft het bestuur van Okra Sint-Antonius voor een gezellig feest gezorgd. Na de misviering (we vergeten overledenen en zieken niet) kwam iedereen samen in de zaal. Bloemstukjes, kaarsjes, eten en drinken, muziek en samenzang maar vooral aangename mensen maakten de sfeer. Deze vroege kerstviering bood een voorsmaak van het echte feest van Kerstmis met licht, warmte, hoop en vertrouwen in de toekomst.

  • Sint Antonius OKRAKerst1
  • Sint Antonius OKRAKerstt2
  • Sint Antonius OKRAKerst3
 

Hartelijk dank aan het Gregoriaans koor Gaudete

De Eucharistieviering op de derde zondag van de advent werd voor de allerlaatste keer opgeluisterd door het gregoriaans koor Gaudete. Hieronder een foto en het woord van dank dat werd uitgesproken.

Sint-Antonius Gregoriaans koor Gaudete tijdens Gaudete zondag in 2019

Beste Herman, beste leden van het koor Gaudete,

In naam van onze kerkgemeenschap Sint-Antonius wil ik jullie van harte bedanken voor de eeuwenoude Gregoriaanse gezangen die vandaag hebben geklonken op deze derde zondag van de Advent. Zo hebben ze ongetwijfeld ooit ook geklonken bij de prille Christelijke gemeenschappen in Rome. En zo heeft Gaudete ze laten galmen in vele kerken, abdijen en plekken gedurende bijna 40 jaar, sinds die eerste keer in de Sint-Antoniuskerk op Kerstavond 1982.

Er is een bijzonder, eeuwenoud verbond tussen de mens en de muziek. Het oudste gevonden lied dateert van 4500 voor Christus, gekerfd in een kleitablet in het huidige Syrië. Sinds de oudheid heeft de muziek zich fijnmazig verweven met de mensheid, zijn culturen en godsdiensten. En daar zijn een drietal goede redenen voor. Ten eerste, muziek versterkt het woord. Muziek brengt een emotie toe aan de boodschap die men wil uitdragen.  Zingen is tweemaal bidden. Gaudete heeft ons gedurende al die jaren op schitterende wijze de emotie van het Gregoriaans overgebracht. Als de trilling van een snaar.

Vervolgens, muziek verbindt mensen. Door samen te zingen onstaat er een hechte verbondenheid, gelijkheid en solidariteit. Er onstaat ook een hecht sociaal weefsel tussen mensen door en in de muziek. Gaudete is steeds, in wisselende samenstelling, toonbeeld geweest van zulke broederschap die muziek kan doen ontstaan.

Maar vooral: muziek maakt blij. Dit is de belangrijkste factor waarom muziek zo inspirerend werkt op de mens. Niet de beate blijheid maar de wervende vreugde. Het geluk om door muziek gelukkig(er) te worden en en ander gelukkig te maken. Een vreugde die is gekenmerkt door élan en enthousiasme. Die vreugde heeft Gaudete (“verheugt U!”) al die jaren uitgestraald tot en met vandaag.

Voor al die jaren van diepe beleving van de prachtige Gregoriaanse gezangen, de emotie en de verbondenheid die u en al uw voorgangers hebben uitgedragen en uitgestraald en de vreugde die Gaudete heeft geschonken aan elk van ons, oprecht bedankt.

Sint-Antoniuskerk, zaterdag 14 december 2019. Filip Saelens

 Gaudete 2015 03 15Het gregoriaans koor Gaudete in de Sint-Antoniuskerk in 2015

Sint Antonius Gaudete 2012bHet gregoriaans koor Gaudete in de Sint-Antoniuskerk in 2012

 

Kerstwensen

De eerste twee hoofdstukken van het Lucasevangelie gaan over de aankondiging en geboorte van Christus. Ze omvatten opvallend veel bezoeken. De engel Gabriël bezoekt Maria, Maria zelf gaat op bezoek bij Elisabeth, en herders bezoeken de pasgeboren Jezus. Die bezoeken gaan telkens over bereidheid: bereidheid om Moeder te worden, om te helpen, om op weg te gaan en veranderd terug te keren. Gaan ook wij, zoals zij, deze dagen eens op bezoek bij Jezus of bij een naaste om een handje toe te steken, om na die ontmoeting als andere mens, met vrede en vreugde in het hart, naar huis te gaan?

We wensen u en uw familie vrede en alle goeds, Pax et Bonum.

Mogen wij die vrede in het hart vinden bij een bezoek aan Jezus en Zijn ouders Maria en Jozef. Bij hen op bezoek mogen zijn met onze eenvoudige gaven brengt vrede in het hart, om deze uit te stralen en mee te delen aan mensen van goede wil.

Kerstavond4