Een aanbevolen activiteit van Okra in de maand maart

Op maandag 18 maart om 14u is er een workshop aromatherapie door Bianca Jamar van 'Clouds of Happiness' in zaal ’t Capucientje, Capucienenlaan. 

Info en inschrijving vóór 14 maart bij Georges Rousseau 053 39 90 83.

Vastentijd 2024

Tweede week van de vasten

Carnaval en de krokusvakantie liggen ondertussen "ver" achter ons, iedereen is terug volop gefocust aan de slag met school en werk. Op het net vind ik ondertussen columns over de vasten, geschreven door mensen die met een sterke woordkracht en treffende vergelijkingen, een bijzondere kijk geven op hun beleving van de vasten. Ik deel het werk van twee columnisten heel graag met jullie.

Nadat Kolet Janssen eerst de gelijkenissen tussen Aswoensdag en Valentijn opzocht en wil vasten met een hart, onderzoekt ze tijdens de vasten of alles nog wel steekhoudt want ... Vasten is handwerk. Mark Van de Voorde wil dan weer anders kijken, geïnspireerd door de verschillende camera's op onze smartphone. In z'n column 'Ik wil kijken zoals mijn smartphone', toont hij het belang aan van kijken met zowel een standaardlens, een telelens én een groothoeklens. En misschien toch ook de selfielens...    

(Bron afbeelding in de tegel: OpenAI/Microsoft (2024). Designer-Copilot [AI-afbeeldingengenerator] van Bing. https://copilot.microsoft.com/)

 

Vastentijd 2024

Aan de start

"Laat los, durf te hopen en dromen" is de vastenboodschap van Paus Franciscus. Hij pleit tegen de groeiende globale onverschilligheid voor de vele problemen waar de wereld van nog steeds mee kampt, ondanks zoveel vooruitgang. We moeten blijven hopen dat het anders kan, en dat ook elkeen daartoe kan bijdragen. God heeft alleszins nog steeds geduld met ons. 

Die verandering vergt ook reflectie. De 40-dagentijd is een oproep om te vertragen en zich terug tot God. Dat doet ons hart herleven, dat geeft nieuwe energie en, bovendien, worden we - in Gods aanwezigheid - als broeders en zusters, gevoeliger voor elkaar.   

Op Aswoensdag deelde de paus nog een andere concrete tip "Vergeet de sociale roddelmolen en keer naar binnen". Keer terug op jezelf, al is dat misschien griezelig, want net daar liggen veel angsten, vragen en zorgen waar we liever niet mee geconfronteerd worden. Niettemin is het hart ook net die plaats waar we oprecht beminnen en bemind worden. 

Tip: in 2022 lanceerde de Kerknet-redactie een audiomeditatie met als thema Leven vanuit je kern, dewelke ook nu een mogelijkheid biedt om met de tip van de paus (nog eens) concreet aan de slag te gaan de komende weken.  

De lezingen op de eerste zondag van de 40-dagentijd geven een gevoel van goddelijke bescherming en steun door Gods beloften, Christus' overwinning op de verleiding en de begeleidende aanwezigheid van engelen. Dat deze geruststelling een bron van kracht en troost mag zijn tijdens deze vastenperiode. 

(Bron afbeelding in de tegel: OpenAI/Microsoft (2024). Designer-Copilot [AI-afbeeldingengenerator] van Bing. https://copilot.microsoft.com/)

Samen voor rechtvaardigheid

Een verbond tussen hemel en aarde

Volgens het boek Genesis besliste God bij het aanzien van de complete verwoesting aangericht na Zijn toornige zondvloed, voortaan nooit meer op deze manier in te grijpen op aarde. Hij legde Zijn macht neer door zijn boog aan de hemel te plaatsen en bood de mensen de kans om in vrede en verstandhouding met Hem te leven. Dat kan maar lukken als wij mensen daar vrij antwoord op geven. Zo verbindt de hemel zich met de aarde.

Tegelijkertijd legde Hij ook heel expliciet de opdracht om van deze aarde iets te maken en zorg te dragen voor alles wat leeft in de handen van de mensheid.

Land is een schaars goed

Maar die zorg voor de aarde is een hele opgave! Terwijl grond in het dichtbebouwde Vlaanderen een schaars goed is, moet het toch meerdere functies vervullen. Want, dat is waar ons voedsel wordt verbouwd, waar regenwater wordt opgevangen en gerecycleerd, waar natuur voor verkoeling en biodiversiteit kan zorgen, waar broeikasgassen die bijdragen tot klimaatverandering worden opgeslagen of uitgestoten, waar we onze huizen op bouwen, …. In de pogingen om zorg te dragen, lopen bij ons de spanningen tussen politiek, landbouw en natuur op. Dit mag echter geen zij versus wij verhaal worden. Geen of dit, óf dat. Enkel als er ook wordt samengewerkt, vinden we duurzame oplossingen.

Ook in het Zuiden worden de mensen met grote uitdagingen geconfronteerd. Zo strijden familiale boeren in Congo voor landbouwgrond. Ondanks een wetgeving die geen duidelijk kader biedt, bouwen de boeren lokale alternatieven op met natuurherstel en duurzame voedselproductie als troeven. Door zich ook nationaal te verenigen, versterken ze hun stem om het onrechtvaardige systeem in Congo te veranderen.

Samenwerken werkt    

Vanaf Aswoensdag 14 februari, lanceerde Broederlijk Delen zijn nieuwe campagne “Samen voor rechtvaardigheid werkt aanstekelijk”. Want in een wereld waarin het maatschappelijke en ecologische systeem kraakt, helpt het om de krachten te bundelen en zo de impact te vergroten. Broederlijk Delen nodigt iedereen uit om zich te scharen achter een gemeenschappelijk doel: rechtvaardigheid, zowel internationaal als lokaal.

CampagneBD2024b

Over heel Vlaanderen zetten scholen, parochies, bedrijven, vrijwilligers acties op het touw om Broederlijk Delen te steunen. Surf eens naar hun website voor meer toelichting over het thema of om te kijken hoe en waar je hen kan steunen. Zo organiseert de Werkgroep Broederlijk Delen, parochie Sint-Gudula een solidariteitsmaal op 3 maart.

Zeker doen want samen kunnen we méér!  

Kruisjesoplegging - catechese

Zaterdag 24 februari in de viering van 17 u, zullen onze kandidaat vormelingen hun kruisje ontvangen. Een belangrijke richting naar het vormsel toe dat Deken Hans hen zal toedienen. Het is beseffen dat in elke mensenleven er wel eens een kruis zal staan. Een kruispunt tot keuzes, een kruis om te dragen ….

Aan de ouders en de familie van deze jonge mensen vragen wij om zoveel mogelijk aanwezig te zijn, ook onze geloofsgemeenschap zal jullie verder stappen helpen zetten op de weg van Christelijk, gelovig evangelisch leven. Een uitdaging in het leven van vandaag, maar een gegarandeerde ruggengraat in je leven.

Marina en de catechisten

 

Wil je nog iets meer weten over de symboliek die schuilgaat achter de kruisjesoplegging? 

Vooraleer de kandidaatvormelingen hun Vormsel ontvangen zijn er nog twee andere, voorbereidende sleutelmomenten onderdeel van de catechese, namelijk de naamopgave en de kruisjesoplegging. De betekenis van deze laatste wordt in onderstaande video toegelicht (Bron: Kerknet).