Afscheid nemen

Hoe dikwijls moet een mens afscheid nemen in zijn leven. Het gebeurt alle dagen, dicht bij en veraf. Meestal staat men er niet stil tot het weer één van je geliefden treft.

GevallenBlad

Toon Hermans schreef het zo:

Heer, er valt geen blad van een boom buiten U om.
 U bent aanwezig in alle leven en in de loop der dingen.
 U weet van mijn vreugden, van mijn beproevingen en van mijn tranen.
 Laat die gedachte mijn troost zijn. U raapt op wat is gevallen en maakt het nieuw.”

God zij dank is er ons geloof, dat helpt maar neemt de pijn niet weg. Het leert je Amen zeggen en dankbaar zijn om wat je samen mocht beleven. Er is verdriet in het hart, leegte en gemis, maar ook dankbaarheid om wat je samen mocht beleven en weten: ze zijn in goede handen en ze toonden ons een weg om verder te leven.

GevallenBladAanBoom

 

Zomervakantie

We wensen jullie van harte allemaal een fijn verlof: veel ademruimte voor iedereen, deugddoende ontspanning met respect, eerbied en discipline voor wat ons opgelegd en aangeraden wordt.

 

God die ons nabij zijt, Gij leeft dieper in ons dan wij in onszelf.
Gij kent de hunker van ons hart naar een groot geluk dat we maar niet vinden.
Gij doorgrondt hart en nieren en kent ons in onze diepste verborgenheid.
Gij weet wat ons het meest ontbreekt in ons tastend zoeken naar een leven van volkomenheid.
Maak ons hart ontvankelijk voor de ontmoeting met U, die Liefde zijt.
Wat onmogelijk lijkt, wordt dan mogelijk: dan kunnen we gelukkige mensen worden
die elkaar tot zegen zijn. 
(Levensecht)

 

 

Opnieuw met meer mensen samen vieren

Vanaf 8 juni zijn kerkelijke vieringen opnieuw begonnen. Er mogen wel niet meer dan 100 aanwezigen zijn en de voorschriften die gelden voor de erediensten, zoals o.a. afstand houden en handen ontsmetten, moeten worden onderhouden. Hartelijk dank om hier aandacht voor te blijven hebben en, uiteraard, van harte welkom!

 

Eerste Communie 2021

Zaterdag 12 juni deden de kinderen van het Sint-Jozefcollege van de Capucienenlaan en de Eikstraat hun eerste communie. Altijd mooi om te zien hoe oprecht en gemeend ze het doen. Ze zijn wel goed voorbereid in de catechese op school. Het is nu aan de ouders en grootouders dat eenvoudig geloof levendig te houden. Dank aan alle leraars en leraressen.

EC2021 homilie

Najaarsprogramma OKRA Sint-Antonius

20 september: Humoristische namiddag
18 oktober: voordracht, Dr. Klockaerts
15 november: Quiz
13 december: Kerstfeest