Zoeken naar heilige grond … nu

Voor veel mensen is het vakantie. Anderen hopen net op een drukke periode. Voor geen van ons echter, is het een vertrouwde zomer. Naast alle praktische afspraken die we zo goed mogelijk trachten na te leven, worden onze mijmeringen immers nog steeds gekleurd door de gebeurtenissen van de voorbije maanden.

We zouden tussen alle corona-nieuws haast vergeten welke bijzondere andere tragische gebeurtenissen de wereld schokten … maar ook hoe sommigen – beroemdheden én onbekende mensen – opvallen door hun opmerkelijke keuzes of opinies.

Compassie en hoop

Op een zondagochtend, eind juni, schetst Pascal Kerkhove in de Zondag de onverwachte keuzes van twee vrouwen - Laurence Van Bree en Songul Koç - tegen de achtergrond van een discussie over het al of niet dragen van mondmaskers, maar ook tegenover de natuurlijke reactie die hijzelf, en elk van ons, voelt. Wie van ons zou een tweede kans geven aan iemand die je leven verwoest?

Hetzelfde nieuws raakte ook Jan Verheyen die een open brief schreef “U bracht een boodschap van begrip, compassie en dus ook hoop in warrige, woelige, onzekere, cynische tijden” voor Radio1.

Mensen niet opgeven

Matthias Schoenaerts daarentegen zei het met een graffiti-kunstwerk in samenwerking met een gedetineerde, en een gedicht van zijn vader:

“Als het waar is dat God God is
En waar dat de mens mens is
Hebben we nog hoop dat God
Als mens onder de mensen is
En iedere dag weer mensen goden worden”

Julien Schoenaerts

Op zoek naar de barsten in de samenleving, en de kracht – bij elk van ons – om daar iets aan proberen te veranderen…Vrt nieuws maakte er een korte reportage over "Matthias Schoenaerts maakt graffiti in de gevangenis". Meer info over het bredere project is te vinden op https://dehuizen.be/nl/realisaties.  

Photo by Hans Claus

Klare taal

Ondertussen vierde de Democratische Republiek Congo haar 60 jaar onafhankelijkheid. Terwijl men in België voorzichtig verontschuldigingen aanbood voor de wreedheden begaan voor en tijdens het koloniaal bewind, brengt de bisschop van Kinshasa, de Kapucijn Ambongo, tijdens zijn preek een scherpe analyse van verleden en heden, én een hoopvolle oproep voor de toekomst, beroepend op één ieders verantwoordelijkheid.    

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/kardinaal-ambongo-besungu-haalt-uit-naar-congolese-machthebbers

Confrontatie met kwetsbaarheid

Voor veel mensen is het vakantie. Anderen hopen net op een drukke periode. Voor geen van ons echter, is het een vertrouwde zomer. Naast alle praktische afspraken die we zo goed mogelijk trachten na te leven, worden onze mijmeringen immers nog steeds gekleurd door de gebeurtenissen van de voorbije maanden.

Het politieke debacle net als kleinmenselijke frustraties maar ook ingrijpende impact in zoveel mensenlevens, telkens veroorzaakt door corona, kleuren nog steeds het nieuws. In dit alles blijft het mateloze verdriet na een onmogelijk afscheid het meest onverbiddelijk nazinderen.

Beklijvende choreografie in de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal

In het begin van deze vakantieperiode bracht het Operaballet Vlaanderen in de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal, Antwerpen een beklijvend duet op de tonen van Pié Jesu. De dansers – het leven en de dood – brengen deze intimistische choreografie aan de voet van het altaarstuk Tenhemelopneming van Maria, door Rubens.

 

Tips om treurende mensen nabij te zijn

CVC Hasselt publiceerde begin juni een interview en reflectie met Kris Gelaude over wat we kunnen leren uit de corona-periode, met tips over hoe we onze gekwetste en treurende medemensen een hart onder de riem kunnen steken, net als suggesties voor wat zij zelf kunnen doen.

 

Stort tederheid in onze harten

Kolet Janssen introduceerde ons tot een mooie uitvoering van “La Tendresse”, mogelijks gekend in de versie gebracht door Bourvil. Tijdens hun “lockdown” maakten 45 muzikanten en zangers/zangeressen deze pakkende versie. Opgedragen aan allen die direct of indirect door covid-19 worden/werden geraakt.

 

 

 

Vakantie

We wensen je van harte allemaal een gezellig verlof: veel ademruimte voor iedereen, deugddoende ontspanning met respect, eerbied en discipline voor wat ons opgelegd en aangeraden wordt. Vele mensen onderhouden nog stipt de voorgeschreven maatregelen, maar anderen worden nonchalant.

Het woord vakantie komt van het Latijnse woord “vacare”, leeg maken. Dat deden we: onze boekentas leegmaken, schriften, cursussen, en lesboeken op het schap zetten onder het oog van een zorgzame moeder; veel moest nog dienen in het nieuwe schooljaar. Geen lockdown, de grenzen open, genieten van de zon, het strand, de zee en mensen, van een goed boek of een gezellige babbel op een terrasje, of kunnen genieten van een wandeling in Gods mooie natuur, kunstwerken bewonderen bij een bezoek aan een kerk of museum.

Vergeten we niet de jeugdleid(st)ers van KSA, Chiro of Scouts en de mensen die vrijwillig belangloos zorgen voor sport, ontspanning en eten…. In een mensenleven doet liefde en vriendschap mensen herleven, herademen, en openbloeien.

 

Vormselcatechese 2020: herbevestiging gevraagd!

Het H. Vormsel werd omwille van de coronacrisis uitgesteld. We hopen dat het Vormsel van jullie zoon of dochter kan doorgaan, zoals momenteel gepland, op zaterdag 26 september 2020 – 17u. Het is op dit moment koffiedikkijken wat de toekomstige corona-maatregelen zullen inhouden. Wij voorzien daarom reeds een plan B. Dit zou concreet inhouden dat de datum 26 september behouden blijft, maar dat we de groep in twee zullen splitsen, nl één groep om 15u en één groep om 17u.

Daarnaast is het NU belangrijk dat jullie via e-mail bevestigen dat uw zoon of dochter wenst zijn/haar H.Vormsel te ontvangen op zaterdag 26/09/2020 en dit ten laatste op 30/06/2020.

Op basis van deze bevestiging kunnen wij de planning opmaken en jullie de repetitiedatum en de eerste informatie doorsturen. Het moge voor iedereen duidelijk zijn dat het bijzonder moeilijk is om een planning op te maken in deze tijden van corona. De datum die we vooropstellen voor deze viering van het vormsel is dan ook onder voorbehoud. We moeten rekening houden met de evolutie van het coronavirus, met de beslissingen van het bisdom en de beslissingen van de nationale veiligheidsraad. We weten nu nog niet of grote groepen zullen toegelaten worden in de kerk. Alles is dus voorlopig. We hopen op gunstige evoluties, zodat alles kan plaatsvinden zoals gepland. We moeten er echter ook ernstig mee rekening houden dat er nog wijzigingen kunnen zijn. We hopen dat iedereen begrip heeft voor deze onzekere situatie. We houden u in elk geval op de hoogte. 

Hopelijk kunnen jullie kinderen dit schooljaar toch goed afsluiten en zijn ze klaar voor de grote overstap naar het middelbaar onderwijs. 

Wij wensen jullie een goede vakantie toe en zorg voor jezelf en jullie naasten. 

Met vriendelijke groeten,

E.H. Deken, Werner, Hilde & Els