De aarde is geen sinaasappel

Gebedsvideo van de paus voor de maand september

Paus Franciscus brengt iedere maand een nieuwe gebedsvideo uit, waarin hij de gelovigen oproept speciale aandacht te hebben (in hun gebed) voor een bepaald thema. De gebedsvideo voor de maand september draagt als titel “De aarde is geen sinaasappel”.

Wij bidden samen met de paus dat we vandaag - niet morgen – zorg dragen voor de schepping. Wij bidden dat de natuurlijke rijkdommen niet langer geplunderd maar rechtvaardig verdeeld worden. Zorg voor de aarde, voor het klimaat is niet iets wat enkel de verantwoordelijkheid is van regeringen, wetenschappers en bedrijven. Iedereen kan hiertoe zijn of haar steentje bijdragen. Voor katholieken zou onze eigen inzet – de zorg voor de schepping – vanzelfsprekend kunnen zijn, inherent aan ons geloof. We proberen daarom zelf onze eigen voetafdruk wat te verkleinen door aanpassingen in onze levensstijl.

Overschrijdingsdag van de aarde

De oproep van de paus komt niet zomaar uit de lucht vallen. De "overschrijdingsdag van de aarde" is die dag van het jaar waarop we als wereldbevolking méér van onze planeet aarde hebben verbruikt dan wat zij op één jaar tijd kan maken. Dit jaar- als gevolg van de wereldwijde lockdowns - viel die dag later dan anders, op 22 augustus 2020. Sindsdien verbruiken we dus meer dan de natuur kan bieden. Zo tracht men al vele jaren aan te tonen dat we onze planeet uitputten, ten koste van biodiversiteit, maar ook verder bijdragend tot klimaatverandering.

Maar, onze voetafdruk - de druk die we zo op de aarde uitoefenen - verschilt enorm van land tot land. Indien de hele wereld dezelfde levensstijl zou hebben als de Belgen, dan zou de overschrijdingsdag reeds vallen op 5 april! Ook de onderstaande figuur benadrukt de enorme verantwoordelijkheid die we hier als westerse landen in dragen ... 

OverschrijdingsdagAardePerLand

Wanneer zou de overschrijdingsdag van de aarde vallen indien de hele wereld zou leven als ...  

Jaarlijkse scheppingsperiode nodigt uit tot actie

We zijn ondertussen beland in de jaarlijkse “scheppingsperiode” die start met de “wereldgebedsdag voor de schepping” op 1 september. Beiden werden in 2015 door paus Franciscus ingesteld, naar voorbeeld van de Orthodoxe patriarch en de Wereldraad van Kerken die deze eerder al lanceerden. Het is dus een oecumenisch initiatief. Voor onze paus gebeurde dit naar aanleiding van zijn encycliek “Laudato si” – Geprezen zijt Gij, de beginwoorden van het loflied voor de schepping van Sint-Franciscus. De scheppingsperiode eindigt ook op het feest van Sint-Franciscus.   

Wat stond er nu weer in die pauselijke encycliek van 5 jaar geleden?

Ben je vergeten wat de kernboodschap was van Paus Franciscus' encyliek Laudato Si? Met dit korte filmpje ben je weer helemaal mee...

 

Red hun toekomst. Klimaatplan.nu

Op de website van Ecokerk vind je heel wat informatie over hoe we als gemeenschap of individu kunnen bijdragen. Er zijn tips over hoe je je (parochiale) werking "Laudato si" proof kan maken. Je kan ook je engagement uitdrukken door een "Laudato si" fruitboom te planten: “Iedere gemeenschap kan van het goede van de aarde nemen wat zij nodig heeft om te overleven, maar ze heeft ook de plicht om de aarde te beschermen en haar vruchtbaarheid voor toekomstige generaties te verzekeren.

De Paters Kapucijnen in Meerseldreef gaven hiertoe het startschot. Ondertussen plantte ook bisschop Lode Van Hecke - in naam van alle bisschoppen - een boom in Oostakker-Lourdes met als boodschap "Onze hoop is niet naïef". 

LaudatoSiBoomPlantActieMeerseldreef2

 

Nieuwe encycliek

Op 3 oktober zal Paus Franciscus trouwens zijn nieuwe encycliek ondertekenen in Assisi. Wat vroeger dan gepland, raakte de titel bekend “Fratelli tutti”, allemaal broeders.