Kiezen voor leven: een getuigenis

Van een buurvrouw kreeg ik een bladzijde uit het Laatste Nieuws mee met de getuigenis van de 57- jarige Christophe Ghesquière uit Veurne. In het artikel getuigt hij: “Ze hebben me mijn vrouw en dochter afgepakt maar niet mijn geloof”.

Vooraleer deze man op 6 september in Diksmuide door Mgr. Lode Aerts tot priester werd gewijd, had hij al heel wat rampspoed meegemaakt. Hij leerde als jonge gast voor automekanieker en heeft dit 25 jaar uitgeoefend, is gehuwd, kreeg een dochter, en had een gelukkig gezin tot het noodlot deze goede gelovige mens trof. Eerst overleed zijn vrouw en enkele jaren later werd zijn 23-jarige dochter doodgereden. Hij getuigt: “Ik heb een lange weg afgelegd en de kinderdroom van priester te worden kwam weer tot leven”. Nadat hij zijn ontslag nam, trad hij in het seminarie. Afgelopen zondag werd hij uiteindelijk priester gewijd. “Ik voelde gedurende de wijding dat mijn vrouw en dochter over mijn schouders aan het meekijken waren” vertrouwt hij ons nog toe.

Ook op Kerknet was hier een verslagje van: Nu is alles voor Jezus