Persmededeling kerken dekenaat Aalst (11 december 2020)

dekenaataalstNa het arrest van de raad van state zijn vieringen toegestaan met maximum 15 personen.  Het leek er dus op dat we opnieuw zouden mogen vieren in onze kerken. We hebben deze situatie met de dekenale ploeg van Aalst beoordeeld. De experten rond de coronapandemie maken ons duidelijk dat de situatie heel precair is. De curve van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames heeft een plateau bereikt. Welke kant die curve zal kiezen, dat hebben wij allen in handen. We moeten samen alles doen om de cijfers ten goede te keren.

We moeten  samen alles doen om de cijfers ten goede te keren.

Daarom hebben we met de dekenale ploeg opnieuw unaniem beslist om alle liturgische vieringen blijvend op te schorten tot zeker 15 januari 2021 (uitvaarten en huwelijken blijven in beperkte kring mogelijk). Op dat moment zullen we opnieuw overleggen, rekening houdend met de situatie op dat moment, rekening houdend ook met de voorschriften van onze burgerlijke en kerkelijke overheid.

We hadden heel graag liturgie gevierd, maar, we kunnen ook op andere manieren ons christen zijn invullen. Christen zijn is zorg dragen voor mensen. We willen dat solidair doen.

We hadden heel graag liturgie gevierd. Kerstmis ligt ons zo nauw aan het hart. Maar we geven niet het goede signaal om nu opnieuw in groep te vieren. We kunnen ook op andere manieren ons christen zijn invullen. Onze dienstbaarheid naar anderen en ons persoonlijk gebed voor vele mensen die er om vragen in deze dagen kunnen daar een vertolking van zijn. Onze kerken blijven meer dan ooit open.

Onze kerststal in de kerk is een gastvrije uitnodiging om er even te vertoeven. We nodigen er iedereen van harte uit.

Met kerstmis zal onze bisschop Lode voorgaan in het UZ te Gent. Deze kerstviering zal worden uitgezonden op Kerstdag om 10.00 via de regionale TV zender TV Oost.

We blijven meer dan ooit met mekaar verbonden.
Draag zorg voor elkeen. Wees waakzaam!

Alvast een Zalig Kerstfeest!

Marc Verwaeren, pastoor-deken

zorgvoorlicht