Pasen

We hoopten op het zingen van “alleluja!” vol vreugde omdat we een onaangename tijd achter ons konden laten waarin we ons opgesloten, ingesloten of afgesloten voelden als gevolg van het winterweer en corona. Maar, we zullen - wat dat laatste betreft - nog even moeten doorbijten want de cijfers zijn weer niet goed.

Met de apostelen zijn we ook op zoek gegaan om de Verrezen Jezus te ontmoeten. Misschien gingen we Hem zoals Petrus en Johannes ook eerst zoeken in lege plaatsen waar Hij niet is? Mogen we vol geloof overtuigd zijn dat Hij verrezen is. Hij leeft in enthousiaste, vriendelijke en bezorgde mensen. Hij leeft in mensen met een hart voor mensen met verdriet en zorgen. Mogen we ook opnieuw uit ons ongelijk komen om deuren en vensters open te gooien en mensen te ontmoeten die we links lieten liggen. Dit kan als Jezus en Zijn boodschap ons blijft inspireren. Het vraagt ommekeer en bezinning om Hem te ontmoeten en zelf Paasmens te worden.

Zalig Pasen!