In paradisium - Pater Walter Houtman

Droevig nieuws bereikte ons vorige week vanuit het Kapucijnenklooster in Herentals: Pater Walter Houtman ruilde het aardse voor het eeuwige leven op 7 februari laatstleden. De verrijzenisliturgie had er plaats op zaterdag 17 februari.

Misschien zijn er nog wel parochianen die zich Pater Walter (Benedict) herinneren? 

PaterWalter

Pater Walter aan de intussen verdwenen "boerenpoort" van het klooster (© Ann Verdoodt)

 

Walter Houtman werd geboren op 25 februari 1929 in Denderhoutem en zou dus binnenkort 95 jaar worden. Hij trad toe tot de Kapucijnen in 1949, met afleggen van de kloostergeloften in 1950. Zijn kloosternaam was Pater Benedictus van Denderhoutem. In 1956, werd hij priester gewijd. Het jaar daarop vertrok hij naar Pakistan waar hij 30 jaar lang missiewerk verrichtte (Van de Broucke en Suply, 2011). 

Road in Punjab in the morning mist - bron: wallhere.com

Misty landscape in the morning, Punjab - Pakistan (bron: wallhere.com)

 

Het leven in de Punjab was behoorlijk zwaar. Pater Walter was er dagenlang op pad om de christenen in de afgelegen dorpen te bezoeken en er zich in te zetten voor hun spirituele noden maar ook zorg droeg voor de zieken. Hij was ook botanicus en hield van de bloemen, planten en ook vogels in Gods schepping. In het bijzonder kende hij de vogels bij hun naam en vertelde ook in het lang en breed over hun leefgewoonten (Van de Broucke en Suply, 2011). 

Bij zijn terugkeer naar België vervoegde hij de andere paters hier in het kapucijnenklooster in Aalst en bleef er tot hun verhuis naar Brugge in 2000. Vele jaren vertrok hij per fiets aan het klooster om de H. Mis op te dragen bij de Arme klaren op de Sint Annalaan. In 2017 mocht Pater Walter er samen met nog enkele andere collega-missionarissen bezoek ontvangen van Mgr. Joseph Coutts, toen aartsbisschop van Karachi (Pakistan) en intussen kardinaal. Later verhuisde hij naar het klooster in Herentals. Na een korte ziekte van een paar weken is hij van ons heengegaan. 

CommunauteitAalst2000

Paters Kapucijnen in Aalst kort voor hun vertrek naar Brugge in 2000 (Pater Walter staat op de 2de rij uiterst links op de foto)

 

Sint Antonius JoeCoutts1

Mgr. Joseph Coutts en Pater Walter Houtman, 2017 in Brugge (© Ann Verdoodt)

Pater Walter was een ware religieus, met pastorale zorg diep in zijn hart. Hij stelde zich ten dienste, zowel binnen als buiten de gemeenschap. Het persoonlijk gebed en het koorgebed was hem heilig. Hij was graag bij de mensen. Zijn liefde voor de natuur mogen wij niet vergeten. Als volgeling van Franciscus keek hij zijn ogen uit op die mooie schepping, gratis gekregen uit Gods hand. Walter had ook een goede stem. Kerkliederen en heimatliederen uit zijn jeugd kende hij tot de laatste jaren van buiten, een kleine aanhef was voldoende en hij was vertrokken (bron: bidprentje).  

Moge hij in vrede rusten.