Op hoogdagen wordt de communie gedragen naar alle zieken en bejaarden die dit uitdrukkelijk verlangen. We voorzien we de mogelijkheid dat de communie bij zieken of bejaarden afwisselend wordt gebracht door P. Paul en door een leek (familielid of medewerker van ziekenzorg) op de hoogdag zelf.

Zieken en bejaarden die regelmatig de communie willen ontvangen kunnen dit. Hun familieleden of een medewerker van ziekenzorg krijgen tijdens de eucharistieviering op zondag de communie in een pixis mee. Zij brengen dan de Heer Jezus bij hun zieken of bejaarden.

Wil je de communie regelmatig bij U thuis ontvangen, neem dan contact op met de parochiepriester of een medewerker van ziekenzorg.

Sacramenten maken de liefde van God voor de mens op een bijzondere manier zichtbaar. Ze zijn een soort symbolische taal om te zeggen hoeveel God van mensen houdt. Sacramenten kunnen ook ervaren worden als het omgekeerde van gebed: in een sacrament komt immers God tot de mens.

De sacramentele vieringen zijn voor de geloofsgemeenschap die wij samen vormen belangrijke uitdrukkingsmomenten van ons samen op-weg-zijn als gelovigen. Het zijn ook persoonlijke verdiepingsmomenten waarbij wij de belangrijke gebeurtenissen in het leven leren zien en beleven naar hun diepere religieuze en christelijke betekenis.

Zo vieren we het geboren worden (het doopsel), het groeien tot volwassenheid (in de eucharistieviering, het vormsel en de biecht, het huwen). We kunnen, als we ziek of oud worden, vragen om gezalfd te worden met olie. Klik onderstaande foto's aan voor meer info.

 

De Eucharistie is het hoofdsacrament, het moment bij uitstek waarin we deelnemen aan Jezus' leven.

Eucharistie EersteCommunie CommunieZieken
Doopsel

Doopsel en vormsel

zijn

de twee initiatiesacramenten.

 

Vormsel

Huwelijk en wijding

zijn

de sacramenten van ons antwoord

op Gods liefde.

Huwelijk Priesterwijding
Biecht Ziekenzalving

Verzoening en ziekenzalving,

sacramenten van genezing,

God blijft ons nabij.

Subcategories

Beste ouders,

Wij hebben een kindje gekregen”. Achter dit eenvoudig woordgebruik steekt eigenlijk een diepe werkelijkheid. Uw kindje is wel van u, maar toch niet helemaal. Een kindje krijg je, ontvang je ook. Als mensen die een gelovige kijk hebben op het leven zal u erkennen dat het leven inderdaad een geschenk is uit Gods hand.

Om aan dit geloof uitdrukking te geven, om God te danken voor het nieuwe leven hen geschonken, laten christelijke ouders hun kindje dopen. Hierdoor wordt het kindje tevens opgenomen in de gemeenschap van allen die geloven in Jezus van Nazareth en in de boodschap van het Evangelie.

Beste ouders,

Beste jongere,

Na het Doopsel en de Eerste Communie, is het Heilig Vormsel het derde sacrament waarin jonge mensen worden begeleid tot Christenmensen die daarvan ook getuigen door de manier waarop zij in het leven staan. Het Nederlandse woord 'vormsel' komt van het werkwoord 'vromen', dat betekent sterk en krachtig maken, want de keuze voor Jezus is helemaal niet zo evident en zal van hen, net als van ons, soms moeilijke beslissingen vergen. Bij hun Vormsel worden onze kinderen gesterkt met de Heilige Geest. Men kan ook op de volgende manier blijven stilstaan bij het woord 'vormen': vormen = vormgeven = een nieuwe opdracht geven.

EersteCommunie700x180

De kinderen doen hun eerste communie in het jaar dat zij het eerste leerjaar van de lagere school volgen. Dit gebeurt de 5e zondag na Pasen. In onze kerk doen de leerlingen van het Sint-Jozefscollege hun eerste communie samen met de kinderen van de Sint Jozefschool uit de Geraardbergsestraat. Er wordt één ouderavond ingericht, waar men samen bezint rond de betekenis van de eerste communie: school, gezin en parochie hebben een gezamenlijke pastorale verantwoordelijkheid. Op die avond krijgen de ouders ook de nodige praktische informatie. Dit alles gaat in samenwerking met voornoemde scholen, alle ouders en de parochie.