Sacramenten maken de liefde van God voor de mens op een bijzondere manier zichtbaar. Ze zijn een soort symbolische taal om te zeggen hoeveel God van mensen houdt. Sacramenten kunnen ook ervaren worden als het omgekeerde van gebed: in een sacrament komt immers God tot de mens.

De sacramentele vieringen zijn voor de geloofsgemeenschap die wij samen vormen belangrijke uitdrukkingsmomenten van ons samen op-weg-zijn als gelovigen. Het zijn ook persoonlijke verdiepingsmomenten waarbij wij de belangrijke gebeurtenissen in het leven leren zien en beleven naar hun diepere religieuze en christelijke betekenis.

Zo vieren we het geboren worden (het doopsel), het groeien tot volwassenheid (in de eucharistieviering, het vormsel en de biecht, het huwen). We kunnen, als we ziek of oud worden, vragen om gezalfd te worden met olie. Klik onderstaande foto's aan voor meer info.

 

De Eucharistie is het hoofdsacrament, het moment bij uitstek waarin we deelnemen aan Jezus' leven.

Eucharistie EersteCommunie CommunieZieken
Doopsel

Doopsel en vormsel

zijn

de twee initiatiesacramenten.

 

Vormsel

Huwelijk en wijding

zijn

de sacramenten van ons antwoord

op Gods liefde.

Huwelijk Priesterwijding
Biecht Ziekenzalving

Verzoening en ziekenzalving,

sacramenten van genezing,

God blijft ons nabij.