Wij horen de stem van GodNaamopgave202223a2

Zaterdag 14 januari 2023 hebben onze kandidaat-vormelingen opnieuw een belangrijke stap gezet naar hun vormsel toe nl. hun naamopgave. Jij hebt een naam, daar kom je zelf in voor, een naam die met je mee zal gaan: je hele leven door. Zij kregen de naam bij hun geboorte van ouders die in dit kind een wonder van nieuw leven zagen, daarom kozen zij een naam waarmee deze jonge mens door het leven gaat.

Naamopgave202223b2
Naamopgave 2022-2023 in de Sint-Antoniuskerk


Hun naam gaat overal met hen mee, een leven lang. Voor hun ouders zijn ze enig en bijzonder. Die naam ben je zelf, zo ging deken Hans hen voor in de homilie. Ook in Gods ogen ben je uniek. Je naam staat geschreven in de palm van Zijn hand. Hij kent jou. Bij Hem mag je thuiskomen. Hij is je nabij.

Naamopgave202223c2
Naamopgave 2022-2023 in de Sint-Antoniuskerk


Daarom is het belangrijk te weten dat ook Jezus ondergedompeld werd maar stond weer op. Er is Iemand die je liefheeft, niet alleen je ouders, grootouders of mensen die je dagelijks nabij zijn. Die Iemand is Jezus, Hij wil niet dat je kopje ondergaat, maar staande blijft in het leven. Ook Jezus kreeg zijn naam van zijn ouders bij de geboorte. Zijn naam betekent : God redt de mensen. Hij krijgt ook de titel Christus: wat dan weer betekent “gezalfde zijn van God” Met jullie naam mag je op weg gaan in het leven. Door jullie naam hier vandaag uit te spreken aanvaarden jullie dat Jezus jullie gids mag zijn, en dat jullie met Hem op weg willen gaan. Het werd zo mooi verwoord in de bezinning : Vandaag werden jullie geroepen, vandaag hebben jullie ja gezegd. Ja, om als gelovige jongere door het leven te gaan. Ieder van ons werd geroepen. Kijk eens om je heen, wees eens stil en luister, de wereld komt op je af, mensen -grote, kleine mensen- zij roepen, zij hebben je nodig. Het is het kind, dat roept om zorg, het is de zieke die vraagt om troost en steun, het is de klasgenoot die om uitleg vraagt, het is de eenzame die er bij wil horen, het is de opgejaagde die tot rust wil komen. Er is I(i)emand die roept om mij, om jou, die ons oproept een beroep doet, er is een mens die je roept, het is God die ons roept: het komt er nu alleen op aan dat we horen.

Naamopgave202223a2
Naamopgave 2022-2023 in de Sint-Antoniuskerk

Marina

Feest van Christus Koning met onze kandidaat vormelingen

Elk jaar op de laatste zondag van het kerkelijk jaar zien we hoe Jezus ter dood veroordeeld wordt en sterft aan het kruis. De beschuldiging luidt: "Koning van de Joden".

Toch wel zware materie voor onze jonge toekomstige vormelingen die in dit weekend (19/11) in onze kerk te gast waren. Aan vele factoren kon je merken dat hun voorbereiding naar deze viering toe met veel zorg is voorafgegaan. Zij brachten ons het prachtige verhaal van de kleine David die, de jongste en kleinste van het gezin, door God werd uitgekozen om koning over zijn volk te zijn. David was iemand naar het hart van God.

Het doet ons nadenken : zijn wij dat ook ? ….  Willen we dat zijn ? ….

Apotheose van het liturgisch jaar

We vieren het feest van Christus Koning omdat het een apotheose is van het kerkelijk jaar want met de advent beginnen we eigenlijk het nieuwjaar van de kerkelijke geschiedenis.

Christus krijgt een koninklijke titel omdat Hij de Herder is naar Gods hart.

Hij draagt de liefde van God uit voor ieder van ons, Zijn koninkrijk blijft ook eeuwig duren, het is niet iets van één dag.

afb ch ko

Wat zou jij doen als je koning was?

Misschien moeten we ons aansluiten bij minder populaire antwoorden zoals: bouwen aan vrede, verdraagzaamheid, liefde, respect... Antwoorden die allemaal duiden op de wens om hier en nu te werken aan een hemel op aarde. Want liefde en vrede zijn de belangrijkste boodschap die Jezus ons bracht. Hij heeft het bekocht met het kruis. Ook daar nog schenkt Hij vergiffenis. Hij haat niet maar is barmhartig ook warm-hartig. Kunnen wij dit aan ?
Het is een werk van lange adem. Het zal traag gaan, maar liever traag naar de hemel dan snel naar de hel…

Het is ook de houding die we zien bij catechisten en onze jonge kandidaat vormelingen.

Dit weekend bezochten ze intensief het kerkgebouw in een groepszoektocht.

“Traag maar gestaag”, langzaam maar zeker werken zij aan hun toekomst naar het vormsel toe. Dat is ook wat gebeurt in onze kerk.

Droom je ook van een wereld die open en gastvrij is, waar elk mens meetelt, waar evangelische waarden worden beleefd, waar hoop en liefde de plak zwaaien en warme zorg voor anderen het beleidsprogramma bepalen?
Het klinkt als de hemel op aarde. Het lijkt naïef, en het zal op zijn minst niet van vandaag op morgen gerealiseerd kunnen worden.

Maar ik geef toe: ik ga liever traag naar de hemel, dan snel naar de hel.

Moge onze Christus De Koning daarbij onze Gids zijn.

Marina

samen bidden

Startviering vormselcatechese: Volg je Gods Persoonlijk Spoor?GPSGodsSpoor

Een dertigtal jonge mensen gingen al-dan-niet op eigen vraag in om het G.P.S. van God te volgen. Hun enthousiasme was groot, de wil om het serieus aan te pakken ook. Onder begeleiding van hun catechisten ging ze er zaterdag 08 oktober tegenaan. Pater Paul ging voor in de verzorgde eucharistieviering en had zelf nooit gedacht dat deze 11-12 jarigen nog eens voor hem zouden staan.

Startviering groep

Bij de eerste stap -hun doopsel- legden de ouders de 1e rail van de spoorlijn. Ze werden toen aan God toevertrouwd met de beschermde armen van volwassenen. Deze jonge mensen staan nu op een nieuw kruispunt in hun leven. Er zijn tal van wegwijzers die men kan volgen met onze GPS en die geeft ons wel eens een foute weg. Het G.P.S. van God vinden we terug in de figuur van Jezus, ook Hij had een wegwijzer in het dagelijkse leven: Zijn Moeder Maria en zijn vader Jozef. Daarom is het goed om vaak bij Hem te komen, om te luisteren naar Zijn verhalen, naar wat Hij ons wekelijks aan voedsel aanreikt. Vandaag hebben we samen met alle aanwezigen in onze kerk gebeden dat deze jongens en meisjes de juiste keuze zouden maken.

Pater Paul formuleerde een heel mooie wens:

“Ik wens jullie moed bij moeilijkheden, want die zullen er wel eens komen.

Dienstbaarheid en hulpvaardigheid aan mensen in nood, ook die zullen jullie pad kruisen.

Liefde en draagkracht bij jullie samenkomsten om ook te leren danken zoals de gelovige melaatse in het evangelie van deze dag.

Ik wens dat je de goedheid en het geluk samen moogt beleven in een christelijke gemeenschap en mogen jullie -ouders- uw kind nabij blijven op die weg naar volwassenheid. Beleef samen met hen Gods Persoonlijk Spoor.”

Marina