Liefde op een kruispunt

KruisjesOp zaterdag 12 maart waren onze kandidaatvormelingen uitgenodigd in de avondviering om hun kruisje te ontvangen in voorbereiding van hun Vormsel. Verwijzend naar het evangelie waar Jezus tegen Zijn leerlingen zegt: “Jullie zijn zout van de aarde” werden deze jonge mensen aangemoedigd om “smaakmakers” van het dagelijkse leven te zijn.

GroepsfotoKandidaatvormelingen

Zout en licht

Om dit vol te houden, heb je een lichtbron nodig, iets of I(i)emand waar je heen kan om krachten op te doen. Wij, Christenen, hebben inderdaad Iemand waar we steeds naartoe kunnen in moeilijke tijden. Maar, ook als het ons goed gaat, moeten we kunnen danken. Het kruisje ontvangen impliceert daarom niet alleen “smaakmaker” zijn, maar tevens “lichtdrager”. Durven ook wij tonen dat we bron van goedheid en liefde willen zijn voor anderen. Reeds bij onze doop hebben we van God het zout én het licht meegekregen.

Rood kruisje van keramiek

Het kruis is hét “symbool van ons geloof”. Het toont dat iedereen meetelt, van hoog tot laag, van rechts naar links. Het kruisje dat onze kandidaatvormelingen ontvingen is van keramiek, verwijzing naar de broosheid van ons bestaan, en dat we anderen nodig hebben. Hun kruisje is ook rood. Toevallig of een bewuste keuze...? Er gaat liefde uit van dit kruis, "De Liefde".

OpdrachtDekenMarc1

De weg van de Liefde kiezen

Wie volgeling van Jezus wil zijn, botst wel eens op een kruis en dan moet je bereid zijn die zware balk af te leggen. Bij "liefde op het kruispunt" moeten we kiezen welke weg we verder gaan. Het kruis helpen dragen van mensen is ook de opdracht die we vanuit de eerste lezing meekregen (Cfr. Jesaja 58, 7-10). Onze voorganger nodigde iemand uit om naar de vijfde statie van de kruisweg, namelijk “Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen" te gaan. Zo proberen ook kerkmensen vandaag te doen. Als je bereid bent er te zijn voor anderen, dan ben je - samen met vele anderen - licht en zout van de wereld.

 

Bij het ontvangen van hun kruisje kreeg elke kandidaatvormeling een boodschap mee van Deken Marc.

  • Wees als Simon van Cyrene
  • Wees als brood voor de mensen
  • Wees licht voor de anderen
  • Wees steun voor de mensen
  • Draag zorg voor de ander

OpdrachtDekenMarc2

Meer dan ooit raken deze woorden ons. Als we over de grenzen kijken, is duidelijk dat vele onschuldige burgers een heel zwaar kruis dragen. Daarom werd bij bezinningsmoment een memento voor de bevolking van Oekraïne gehouden onder begeleiding van het lied van Rob de Nijs “Alles wat ademt”: 

Vrede is ver, verder dan ooit, zo dicht bij huis rusten de wapens nooit.
Wat heeft de angst met ons gedaan? Laat alles wat ademt in vrede bestaan.

Macht speelt met macht een donker spel, bang voor elkaar dreigen ze met de hel.
Leer nu of nooit samen te gaan, laat alles wat ademt in vrede bestaan, alles wat ademt in vrede bestaan.
Hoe vreemd ook de taal, je kunt hem verstaan, laat alles wat ademt in vrede bestaan, alles wat ademt in vrede bestaan.

Proficiat!

Bedankt Deken Marc en ook allen die van start tot einde van de viering hun schouders hebben gezet om ons te helpen om de goede weg te kiezen.

Een hartelijk proficiat aan onze kandidaatvormelingen.

Marina