Wij horen de stem van GodNaamopgave202223a2

Zaterdag 14 januari 2023 hebben onze kandidaat-vormelingen opnieuw een belangrijke stap gezet naar hun vormsel toe nl. hun naamopgave. Jij hebt een naam, daar kom je zelf in voor, een naam die met je mee zal gaan: je hele leven door. Zij kregen de naam bij hun geboorte van ouders die in dit kind een wonder van nieuw leven zagen, daarom kozen zij een naam waarmee deze jonge mens door het leven gaat.

Naamopgave202223b2
Naamopgave 2022-2023 in de Sint-Antoniuskerk


Hun naam gaat overal met hen mee, een leven lang. Voor hun ouders zijn ze enig en bijzonder. Die naam ben je zelf, zo ging deken Hans hen voor in de homilie. Ook in Gods ogen ben je uniek. Je naam staat geschreven in de palm van Zijn hand. Hij kent jou. Bij Hem mag je thuiskomen. Hij is je nabij.

Naamopgave202223c2
Naamopgave 2022-2023 in de Sint-Antoniuskerk


Daarom is het belangrijk te weten dat ook Jezus ondergedompeld werd maar stond weer op. Er is Iemand die je liefheeft, niet alleen je ouders, grootouders of mensen die je dagelijks nabij zijn. Die Iemand is Jezus, Hij wil niet dat je kopje ondergaat, maar staande blijft in het leven. Ook Jezus kreeg zijn naam van zijn ouders bij de geboorte. Zijn naam betekent : God redt de mensen. Hij krijgt ook de titel Christus: wat dan weer betekent “gezalfde zijn van God” Met jullie naam mag je op weg gaan in het leven. Door jullie naam hier vandaag uit te spreken aanvaarden jullie dat Jezus jullie gids mag zijn, en dat jullie met Hem op weg willen gaan. Het werd zo mooi verwoord in de bezinning : Vandaag werden jullie geroepen, vandaag hebben jullie ja gezegd. Ja, om als gelovige jongere door het leven te gaan. Ieder van ons werd geroepen. Kijk eens om je heen, wees eens stil en luister, de wereld komt op je af, mensen -grote, kleine mensen- zij roepen, zij hebben je nodig. Het is het kind, dat roept om zorg, het is de zieke die vraagt om troost en steun, het is de klasgenoot die om uitleg vraagt, het is de eenzame die er bij wil horen, het is de opgejaagde die tot rust wil komen. Er is I(i)emand die roept om mij, om jou, die ons oproept een beroep doet, er is een mens die je roept, het is God die ons roept: het komt er nu alleen op aan dat we horen.

Naamopgave202223a2
Naamopgave 2022-2023 in de Sint-Antoniuskerk

Marina