Op 20 mei kwam de voorzitter van de Algemene Farmaceutische Bond, met name Lieven Zwaenepoel, uitleggen wat er zo belangrijk is aan het hebben van een persoonlijk medicatieschema bij uw huisapotheker. Er is een stijging waar te nemen in het gebruik van medicatie tengevolge van de groeiende welvaart en het steeds ouder worden van de bevolking. Gezien de evolutie is de opvolging belangrijk. De Farmaceutische zorg komt erop neer te zorgen dat mensen de juiste medicatie nemen, op de juiste momenten van de dag en in de juiste hoeveelheid. De apothekers zijn verbonden via computersysteem met dokters en ziekenhuizen. “Digitaal is het nieuwe normaal”. De aanwezigen stelden talrijke vragen en toonden dusdanig hun interesse in het onderwerp. Er werd één gouden raad meegegeven “voorkomen is beter dan genezen” door gezond te eten, veel te bewegen en voldoende te rusten. Meer informatie hierover op www.apotheek.be of via een folder in de apotheek.

Olive Van Onacker