Op een zonnige 23 mei trokken we met 44 personen naar de rustige Westhoek. Het bezoek aan de biscuiterie van Jules Destrooper was top: de foto’s, de film, het materiaal kortom de gehele opbouw brachten ons veel kennis bij en het proeven werd in dank aangenomen. Na een smakelijk middagmaal bracht de gids ons naar de Duitse begraafplaats in Vladslo met het wereldberoemde beeldhouwwerk “Het Treurende Ouderpaar” van Käthe Kollwitz ter nagedachtenis aan haar gesneuvelde zoon en de talrijke anderen. Beklijvend! Nadien bezochten we de kerken van Woumen, heropgebouwd na de brand van 1985. Het sobere interieur met prachtige moderne glasramen stemt tot ingetogenheid. Dan ging het opnieuw richting Diksmuide met een kort bezoek aan de Sint-Niklaaskerk (ingewijd in 1144). Doorheen de eeuwen kreeg deze kerk het zwaar te verduren maar werd telkens weer opgebouwd als getuigenis van de gelovige bevolking. Om te eindigen was er nog een bezoek aan het vroegere begijnhof (13 de eeuw) nu bewoond door volwassenen met een verstandelijk handicap; toch wel een frisse hedendaagse functie. We  werden op deze dagreis vergezeld door een gedreven gids en hebben heel wat opgestoken van dit deel van de Westhoek met zo’n tragische verleden. Last but not least; het gezelschap is moe maar voldaan veilig thuisgebracht. Tot volgende keer,

Olive Van Onacker