Eerste communie

De kinderen doen hun eerste communie in het jaar dat zij het eerste leerjaar van de lagere school volgen. In onze kerk doen de leerlingen van het Sint-Jozefscollege - Capucienenlaan hun eerste communie. In 2024 zal dit doorgaan op 4 mei, om 15u30. 

Bij de voorbereiding van de Eerste Communie zullen wij als parochie graag samenwerken met de school en met jullie, ouders en kinderen. Op school krijgen de kinderen godsdienstles, en leren stilaan de betekenis van de eucharistie kennen. Als parochie zullen wij ouders en kinderen uitnodigen naar enkele eucharistievieringen in de parochiekerk waar de Eerste Communie zal doorgaan (of in de naburige kerk). Zo worden de kinderen vertrouwd met de kerk(gemeenschap) en met de eucharistie. 

Er wordt één ouderavond ingericht, waar men samen bezint rond de betekenis van de eerste communie: school, gezin en parochie hebben een gezamenlijke pastorale verantwoordelijkheid. Op die avond krijgen de ouders ook de nodige praktische informatie. Dit alles gaat in samenwerking met voornoemde scholen, alle ouders en de parochie.

Voor meer info en een link naar het online inschrijvingsformulier: Inschrijving eerste communie.

EersteCommunie