Het centrum, bestaande uit een gezellig café en 4 zalen, valt onder de bevoegdheid van de V.Z.W. Wanneer de lokale Kerk deze zalen niet nodig heeft voor eigen activiteiten, kunnen ze verhuurd worden voor andere culturele gebeurtenissen zoals rouwmaaltijden, recepties en feestmaaltijden.

Telefoon: 053 / 70 06 36 (de uitbaters zijn Marina en Mitch)

Facebook: https://www.facebook.com/capucientje/  

't Capucientje