Vastentijd 2024

Aan de start

"Laat los, durf te hopen en dromen" is de vastenboodschap van Paus Franciscus. Hij pleit tegen de groeiende globale onverschilligheid voor de vele problemen waar de wereld van nog steeds mee kampt, ondanks zoveel vooruitgang. We moeten blijven hopen dat het anders kan, en dat ook elkeen daartoe kan bijdragen. God heeft alleszins nog steeds geduld met ons. 

Die verandering vergt ook reflectie. De 40-dagentijd is een oproep om te vertragen en zich terug tot God. Dat doet ons hart herleven, dat geeft nieuwe energie en, bovendien, worden we - in Gods aanwezigheid - als broeders en zusters, gevoeliger voor elkaar.   

Op Aswoensdag deelde de paus nog een andere concrete tip "Vergeet de sociale roddelmolen en keer naar binnen". Keer terug op jezelf, al is dat misschien griezelig, want net daar liggen veel angsten, vragen en zorgen waar we liever niet mee geconfronteerd worden. Niettemin is het hart ook net die plaats waar we oprecht beminnen en bemind worden. 

Tip: in 2022 lanceerde de Kerknet-redactie een audiomeditatie met als thema Leven vanuit je kern, dewelke ook nu een mogelijkheid biedt om met de tip van de paus (nog eens) concreet aan de slag te gaan de komende weken.  

De lezingen op de eerste zondag van de 40-dagentijd geven een gevoel van goddelijke bescherming en steun door Gods beloften, Christus' overwinning op de verleiding en de begeleidende aanwezigheid van engelen. Dat deze geruststelling een bron van kracht en troost mag zijn tijdens deze vastenperiode. 

(Bron afbeelding in de tegel: OpenAI/Microsoft (2024). Designer-Copilot [AI-afbeeldingengenerator] van Bing. https://copilot.microsoft.com/)