Het was weer een hoogdag en feestdag. Oprechte dank aan het lerarenkorps want zij hebben de voorbereiding van de kinderen met overtuiging aangepakt. Het is aandoenlijk om zien hoe die kinderen met geloof, entoesiasme en overtuiging Jezus in hun hartje willen verwelkomen. Meer en meer wordt het een keuze tussen geloof en andersdenken, met alle respect voor elkaar. Gaan wij nu, de ouders en de kerkgemeenschap, dat geloof van deze kinderen brandend houden en voorleven, of langzaam laten uitdoven? Ook de oma’s en opa’s hebben hierbij een belangrijke rol.

[widgetkit id=12]