Zondag 7 mei kwamen de 84 kindjes die dit jaar hun H. Communie ontvingen al een eerste keer met ons samenvieren in onze kerk. Daarvoor hadden ze op school hun naam geschreven op grote harten die het altaar versierden. De liedjes tijdens deze viering waren speciaal voor hen gekozen, en sommigen durfden het aan om – welliswaar ietwat stiller dan we gewoon zijn van hen – mee te zingen. Maar het hoogtepunt van de viering was het krijgen van een kruisje met de woorden “God zegene U en God beware U”.  Dat is toch het mooiste gebed en de wens dat onze kinderen dankzij hun geloof en zorg van ouders en vele mensen mogen opgroeien in wijsheid, in gehoorzaamheid aan ouders en geloof in God, zoals Jezus in het huis van Nazareth. Tevens werd ook aan Moeder Maria een ereplaats gegeven. Zij is toch de sterke, serene, gedienstige Moeder van Jezus geweest die het geloof diep in haar hart bewaarde, ook in moeilijke omstandigheden.

[widgetkit id=10]