De voorbije maand gingen 12 ziekenzorgmedewerkers van onze lokale Kerk bij maar liefst (!) 180 huisgebonden zieken op bezoek. Ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar hadden ze ook een kleine attentie bij. Dus is het hoog tijd, vinden we, om ook deze stille werkers eens in de kijker te zetten! Want zieken en ouderen bezoeken doen ze niet slechts éénmaal per jaar.

 Sint Antonius Ziekenzorg IMG 00620001 

 

De medewerkers van ziekenzorg gaan op regelmatige basis naar zelfstandig wonende ouderen, zoeken zieken thuis op, en blijven hen ook volgen (in de mate van de bereikbaarheid) wanneer zij noodgedwongen worden opgenomen, op welke wijze dan ook.

Een zieke bellen of bezoeken, al te vaak wordt het uitgesteld. Wie niet van heel dichtbij geconfronteerd wordt met ziekte, lijkt die spontane zorgzaamheid en empathie te verleren. En toch is het niet zo heel erg moeilijk. Onze vrijwilligers mogen ervaren dat een glimlach, een open hand, of een zacht gebaar wonderen doen. Weten dat iemand je meedraagt in het hart kan immers helen. Kleine, eenvoudige dingen maken een wereld van verschil.

Weten dat iemand je meedraagt in het hart kan helen.

Naarmate de jaren vorderen, wordt de isolatie van ouderen groter: leeftijdgenoten zijn heengegaan, vrienden kunnen niet meer of hebben afgehaakt, en soms wordt zelfs de gebuur een onbekende. Daarom is ook luisteren naar hùn verhaal, hun verdriet, en hun levensweg van vandaag zo belangrijk! Soms een oplossing aanreiken, de weg tonen naar …, een stapje meegaan, zolang het kan. Positieve berichten binnenbrengen, een nieuwtje uit de parochie of actieve groeperingen die hen interesseren, het reilen en zeilen in de kerk en daarbuiten.

Ziekenzorgvrijwilligers zijn stille werkers op pad, die handen reiken om mensen even uit de diepte te halen. Een gevende hand met vriendelijke zachtheid, die weer wat kleur in het leven brengt. Een geopende hand, die niet volledig kan voldoen, maar die probeert om voldoening te geven. Een hand die troost brengt … en soms wederkerig werkt, want ieder verlangt naar een hand die beschermt, behoedt en bemoedigt, het hele leven lang.

Handen en voeten geven aan de liefde die onmisbaar is voor elke mens.

Totdat er die Andere Hand is die alle wonden geneest, alle pijn heelt en rust geeft - tot die tijd - proberen de vrijwilligers van Ziekenzorg Sint-Antonius, thuis, in ziekenhuizen, en in rusthuizen binnen en buiten onze parochie, handen en voeten te geven aan de liefde die onmisbaar is voor elke mens.

Wil ook jij die helpende hand zijn? Op regelmatige basis even tijd maken voor een huisbezoek in je buurt? Bij onze jaarlijkse namiddagbedevaart iemand begeleiden?

Of, ben je zelf ziek, thuis of gehospitaliseerd en wens je een bezoekje? Of, ken je iemand die een bezoekje fijn zou vinden? Je mag ons altijd verwittigen!

Geef dan gerust een seintje aan Pater Paul (053/70.33.51, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of Marina Bombart (053/21.36.12, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Dank u wel.